Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Chodově se hasiči nenudí

Za červenec absolvovali kromě 46 zásahů i mnoho dalších akcí.

V červenci 2005 vyjížděli chodovští hasiči celkem k šestačtyřiceti událostem. Jednalo se 37× o technický zásah (z toho 1× o únik nebezpečné látky pentanu na nádraží v N.Sedle, 1× asistence při odstranění obtížného hmyzu, 30× likvidace následků větrné smrště – spadlé stromy v okolí Chodova, 4× nouzové otevření bytu, 1× dopravní nehoda na Vřesové). Dále se 7× jednalo o požáry (z toho 3× požáry kontejnerů, 1× se jednalo o požár seníku v Božičanech, 1× se jednalo o zahoření spacího pytle na volném prostranství v Tovární ulici, 1× požár dřevěné boudy, ve které ohrožovaly zasahující dvě propanbutanové láhve ). 2× se jednalo o planý poplach. Z největších požárů bych zmínil požár seníku v Božičanech, u kterého jednotka asistovala tři dny. Chodovští hasiči zasahovali také při vichřici, která zasáhla celý Karlovarský kraj. Jednotka zasahovala celkem u třiceti případů nejen v Chodově, ale i v Božičanech a Vřesové. Během zásahu byla vyžádána věcná i osobní pomoc celkem od 10 právnických a 1 fyzické osoby. Při této akci byli také využiti pracovníci obecně prospěšných prací, které řídil p. Josef Morávek. Při této události střežily město Chodov posílené hlídky MP Chodov a plnily úkoly svěřené krizovým štábem města. Nejdůležitější výstup z této kalamity je, že nikdo nebyl usmrcen ani zraněn a během noci při výpadku el. proudu nedošlo v Chodově k žádné trestné činnosti! Hmotné škody se ještě dopřesňují. Zbývající část poničených stromů, které nejsou pro obyvatele nebezpečné, převzal a řeší Odbor rozvoje města – vedoucí p. Ing. Zdeněk Gaudek. Ihned po skončení záchranných a likvidačních prací si hasiči neodpočinuli, jelikož museli zasahovat ještě při požáru sklepních prostor na Železném dvoře. Tam požár způsobil škodu ve výši cca 100 tis. Kč, příčina požáru je v šetření. Další informace o SDH Chodov s bohatou fotogalerií je možné nalézt na našich webových stránkách www.sdhchodov.wz.cz .

Nyní ze života základní organizace. Členové mladých hasičů od 22. července do 7. srpna absolvovali každoroční letní tábor opět v Opočně u Hradce Králové. Během tohoto pobytu v krásném prostředí kempu Broumar probíhaly různé exkurze po hasičských zbrojnicích v tomto regionu, výlety a návštěvy památek. I když to nebývá zvykem, i v červenci se soutěžilo. Dne 5. 7. 2004 se zúčastnilo družstvo žen pohárové soutěže v Bošově, odkud si přivezly celkové 1. místo. Ve dnech 30. – 31.7. byla naše organizace pozvána na oslavu 135. výročí od založení hasičů do německého Winkerlingu. Naše čtyřčlenná delegace při oficiální ceremonii předala zahraničním kolegům pamětní stuhu k praporu a věcné dary. Akce to byla velmi vydařená včetně perfektně připraveného kulturního programu.

Závěrem bych chtěl poděkovat soutěžním družstvům za dosažené výsledky a vedoucímu kolektivu mládeže a jeho pomocníkům za organizaci pěkného letního tábora pro děti. Chtěl bych tímto také poděkovat všem členům zásahové jednotky za jejich pracovní nasazení při zásazích, kterých v tomto měsíci nebylo málo, jejich rodinám za trpělivost a určitě je na místě poděkování firmám: Gardena – Jan Peřina, p. Jiří Mazur, CHOTES Chodov s.r.o. p.Rudolf Pocklan, p.Miroslav Jirkovský, p. Alexandr Čižnár, Bystervis Chodov, s.r.o. – p.Emil Dolinský, fa. Alpemal K.Vary – p. Radomil Malý, Jaroslav Plaček – restaurace Sparta – zajištění stravy pro zasahující, Péče o stromy a stromolezectví Louny – p. Luboš Drbohlav, Fotoslužby – p.Jiří Kovařík, p.Zdeněk Chudý, za neocenitelnou pomoc při likvidaci následků větrné smrště. Je také potřeba poděkovat vedení města, starostovi Ing.Josefu Horovi, místostarostům p.Stanislavu Pochmanovi, Josefu Kertézovi a Ing.Robertovi Frančemu, kteří pracovali v krizovém štábu města a pomáhali řešit doufám, že již „poslední“ mimořádnou událost takového rozsahu.

Za SDH Chodov
Jiří Kiss
Sdílet