Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pětatřicetiletá historie rychnovských hasičů

35. výročí založení profesionální jednotky hasičů v Rychnově nad Kněžnou

Stále postupující výstavba sídlišť a velkých průmyslových a zemědělských budov v sedmdesátých letech kladla v případě požáru vysoké požadavky na rychlost, technické vybavení a odborné provedení zásahu jednotek požární ochrany. Do roku 1970 zajišťovaly na území okresu Rychnov nad Kněžnou požární ochranu jen jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dne 10. dubna 1969 rada okresního národního výboru při projednávání stavu požární ochrany v Rychnově nad Kněžnou dospěla k názoru, že je nanejvýš nezbytně nutné ustanovit v okrese zásahovou jednotku požárníků z povolání. Svým usnesením č. 48 doporučila radě VčKNV v Hradci Králové utvoření Okresního veřejného požárního útvaru v Rychnově nad Kněžnou. Rada VčKNV 16. 6. 1969 svým usnesením č. 105 schválila vytvoření OVPÚ v Rychnově nad Kněžnou včetně pobočné požární stanice v Dobrušce. Dne 1. října 1970 zahájil v Rychnově nad Kněžnou svou činnost útvar požárníků z povolání, tehdy pod názvem Okresní veřejný požární útvar. Začátky jeho působení byly velice skromné. Podařilo se sice pro službu získat schopné požárníky, ale jejich počet byl malý. Dva na směnu, z toho při výjezdu jeden zůstával na ústředně jako obsluha telefonů a radiostanic a druhý po doplnění o dobrovolné požárníky vyjížděl k zásahu. První cisternová automobilová stříkačka byla pro potřeby útvaru zapůjčena od místních dobrovolných požárníků. Rovněž centrální požární stanice sídlila a nadále z části sídlí v jejich bývalé zbrojnici.

Technické vybavení bylo později doplněno o cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 138, Škoda 706 a dopravní automobily GAZ a AVIA. S ohledem na rozrůstající se technické vybavení bylo nutné rozšířit prostory pro garážování vozidel a pro nepřetržitou službu. Z těchto důvodů byla zahájena výstavba nové zbrojnice. Stavba byla prováděna svépomocí a převážnou část prací odvedli příslušníci Okresního veřejného požárního útvaru v rámci výkonu služby nebo v době volna. Když bylo dílo v roce 1977 dokončeno, představovala jeho hodnota částku 2 milióny korun a příslušníci na něm odpracovali 39 000 hodin.

V roce 1986 došlo k přejmenování Okresního veřejného požárního útvaru na Okresní útvar sboru požární ochrany. V této době již disponoval útvar nejmodernější technikou na českém trhu. V jeho majetku se nacházela např. cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Liaz, CAS 32 Tatra 815, vysokozdvižná plošina na podvozku Tatra 148 s dostupnou výškou 27 metrů, automobilový žebřík AZ 30 na podvozku Zil, odsavač kouře, osvětlovací agregát a speciální vozidlo pro technickou pomoc TA –1 Tatra 623. Počet příslušníků v nepřetržité službě představoval 7 příslušníků na směnu a spojařku, která zajišťovala provoz okresní ohlašovny požáru. Tento počet příslušníků vyhovoval při likvidaci událostí menšího rozsahu. Událost většího rozsahu se řešila povoláním do služby těch příslušníků, kteří měli volno. Práce spojené se zdoláváním požáru se začaly čím dál tím častěji rozrůstat o technické zásahy.

V současnosti je technické vybavení Hasičského záchranného sboru okresu Rychnov nad Kněžnou rovněž na dobré úrovni. Sbor mimo jiné vlastní cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815 6 × 6, cisternovou automobilovou stříkačku CAS K 25 Tatra 815 4 × 4, cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 148, cisternovou automobilovou stříkačku CAS K 25 Liaz 101, automobilový žebřík AZ 30 Iveco Magirus, dopravní automobil DPA 12 Avia 31, technický automobil Ta-1 Škoda Octavia, rychlý zásahový automobil RZA 2 Ford 350, kalové čerpadlo Honda, přetlakovou ventilaci a další vybavení.

K prvnímu požáru vyjížděl Okresní veřejný požární útvar v Rychnově nad Kněžnou ve čtvrtek dne 15. října 1970 ve 14:00 hodin. Jednalo se o požár nákladního automobilu Škoda 706 s nákladem koudele v areálu ČSAD v Rychnově nad Kněžnou. Škoda při tomto požáru představovala 160,– Kčs, uchráněné hodnoty 100.000,– Kčs. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost pracovníka při sváření elektrickým obloukem.

HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Sdílet