Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbírka pro USA

Záchranný sbor Česká republika vyhlásil humanitární sbírku za účelem získání finančních prostředků ke zmírnění následků živelní pohromy a k obnově životních podmínek v oblastech USA postižených hurikánem Katrine.

Záchranný sbor Česká republika vyhlásil humanitární sbírku za účelem získání finančních prostředků ke zmírnění následků živelní pohromy a k obnově životních podmínek v oblastech USA postižených hurikánem Katrine, dále k poskytnutí rychlé humanitární pomoci, záchranné a krizové pomoci ke zmírnění následků zejména živelních pohrom, jiných havárií a k poskytnutí pomoci při obnově životních podmínek v postižených oblastech. Ke sbírce dalo souhlas Ministerstvo zahraničních věcí České republiky č.j. 127620/2005-ORS-II a o zahájení veřejné sbírky rozhodl Magistrát hlavního města Prahy svým rozhodnutím č.j. MHMP/198521/2005.

Číslo účtu, na který je možné zasílat humanitární pomoc:

Komerční banka Praha 51 – 192 654 0267/0100

Myslíme si, že každý člověk, který se ocitne v nouzi po velkých přírodních katastrofách, si zaslouží pomoc.

Záchranný sbor Česká republika se v červenci letošního roku zúčastnil humanitární pomoci v povodněmi postiženém Rumunsku, kde zajišťoval zásobování lidí v důsledku povodní nedostupných místech, odčerpával vodu v rumunské oblasti Vranca.

S pozdravem

Ing. Ján Chlebo
velitel Záchranného sboru
Česká republika
Sdílet