Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mosty 2005 živě

Za účasti mnoha hasičských osobností začal seminář „MOSTY 2005“, který hostí unikátní Sazka Aréna v Praze.

Síň slávy v Sazka Aréně je zaplněna do posledního místa. Začal seminář „Mosty 2005“, jehož nosnou myšlenkou je symbolické propojení vazeb mezi na první pohled nezáživnou požární prevencí a akční represí. Jak uvedl v úvodním slovu ředitel HZS hl. m. Prahy plk.Bc. Dalibor Gosman, cílem „Mostů“ a to i do budoucna, je představování zajímavých staveb na území hl. m. Prahy a jejich připravenosti na mimořádné bezpečnostní události. Před samotným zahájením prvního přednáškového bloku účastníky semináře také přivítal náměstek pro prevenci a plánování ing.plk. Miloš Svoboda, pražský radní Mgr. Rudolf Blažek a MUDr. Jindřich Sitta, ředitel firmy BESTSPORT,a.s., provozující objekt Sazka Aréna, který převzal z rukou plk.Bc. Dalibora Gosmana skleněný symbol semináře „Mosty 2005“.

Sazka Aréna byla již od počátku svého vzniku inspirujícím a ambiciózním projektem. Díky tomu se mohou účastníci semináře dozvědět velice zajímavé informace. Posuďte sami ze skladby přednášek.

I. blok přednášek

- Sazka Aréna – ocelová konstrukce zastřešení /Ing.Vladimír Janata, CSc./¨
- Problematika posuzování shody, kolaudační řízení /Ing. Jana Buchtová/
- Požárně bezpečnostní řešení stavby, vybavení požárně bezpečnostním zařízením, aplikace metod posuzování /Doc.Dr.Ing. Michail Šenovský/

II. blok přednášek

- Sprinklerová ochrana – ochrana ke snížení škod požáry /Ing. Pavel Rybář/
- Ochrana ocelových konstrukcí /Ing. Petr a Martin Bebčákovi/
- Ochrana vzduchotechnického zařízení /Ing. Vladimír Háp/
- Vliv vzduchotechnických systémů na průběh mimořádné události způsobené teroristickými útoky CBR látkami /Doc.Dr.Ing. Aleš Dudáček/

III. blok přednášek

- Organizace a činnost jednotek PO v požární prevenci – aplikace analýzy požárů shromažďovacích objektů /plk.Dr.Ing. Hanuška/
- Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy – organizace řízení mimořádné události /Ing. Petr Beran/
- Vnitřní a vnější bezpečnost Sazka Arény /PhDr. Michal Fábera/
- Nový zákon o elektrických komunikacích ve vztahu k povinnostem mobilních operátorů v oblasti spolupráce se složkami IZS ČR /Ing. Rudolf Tesař/
- Předpoklad hromadných zdravotních ztrát –výzva pro všechny /MUDr. Ilja Chocholouš/

Závěr:

- Součinností cvičení IZS (únik nebezpečné látky a záchrana zraněné osoby)
- Prohlídka vybraných prostor a technického zázemí objektu Sazka Arény

Část přednášek nabídneme i na našem serveru ke stažení. 
Sdílet