Sobota 16. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zahoření v míchačce dehtu

V pátek 30. září 2005 v 17:08 hod. byl nahlášen požár dehtu ve velkoobjemové míchačce dehtové směsi v podniku Dehtochema ve Svobodě nad Úpou. Na místo se dostavili profesionální hasiči z Trutnova a dobrovolní hasiči ze Svobody nad Úpou a Horního Maršova.

Průzkumem velitele zásahu je zjištěno zakouření prostoru výrobního závodu, kde jsou umístěny velkoobjemové zásobníkové míchačky dehtové směsi – horním otvorem jedné z míchaček uniká velké množství kouře a dehtových par. Obsluhou zařízení je potvrzeno, že v prostoru míchačky došlo k výbuchu nahromaděných par a vyšlehnutí plamene z horního odvětrávacího otvoru – je podezření, že hoření může probíhat uvnitř zásobníku.

Bylo provedeno monitorování teploty a po konzultaci s technologem závodu je rozhodnuto o přečerpání směsi do jiného zásobníku a tím její kontrole. K oběma zásobníkům jsou vytvořeny útočné pěnové proudy pro případné pokrytí dehtové směsi. Další jednotka je připravena u druhé míchačky, do které se směs přečerpává. S nataženým pěnovým proudem a vybaveni dýchací technikou provádějí kontrolu přečerpávané směsi u víka míchačky.

Z dehtu sálá obrovské teplo – skoro 190 stupňů Celsia, ale příznaky hoření naštěstí nejsou potvrzeny. Vzhledem k teplotě dehtu provází přečerpávání směsi velký vývin par a plynů. Teplota dehtu však přečerpáním klesla o třicet stupňů Celsia. Tím je potvrzeno, že výbuchem a následným zahořením došlo pouze k požáru dehtových par a vlastních několik tun dehtu požárem zasaženo není.

Zásah probíhal v technologicky složité části výrobního podniku – pro zasahující hasiče to představuje obtížnou orientaci a náročnější organizaci činnosti. Právě tady se osvědčily přenosné radiostanice pro komunikaci nejen v naší jednotce, ale i pro spojení s jednotkou profesionálních hasičů.

Na svou základnu se jednotka vrací sedmnáct minut po osmnácté hodině. Velkou pozornost během jízdy budí naše cisterna, u které došlo z důvodu probíhající rekonstrukce k demontáži bočních částí karosérie nástavby. Takže vypadá jako jezdící „kostra“. Bohužel nemáme jinou možnost, než provést rekonstrukci nástavby vozidla doslova za pochodu a nemůžeme si dovolit přes probíhající práce cisternu odstavit mimo provoz.

Foto Tadeáš Hlinka SDH Horní Maršov.
Sdílet