Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Radiační situace v Japonsku a České republice

Na odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR registrujeme velký počet dotazů na radiační situaci v Japonsku, kde dochází v důsledku seismické události a tsunami ke kontaminaci terénu radioaktivními látkami a to severně od úrovně prefektur Gunma a Ibaraki, významně pak v prefektuře Fukushima severozápadně a severně od JE Fukushima I, a to v současnosti až do vzdálenosti cca 40 km od JE FU.

Veškeré aktuální informace, které se týkají předmětné události, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz , který v rámci své působnosti zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radiační situaci. Na uvedených webových stránkách naleznete nejen aktuální stav na jaderné elektrárně Fukushima I, informace pro cestující občany do východní Asie, ale zejména hodnocení aktuální radiační situace v ČR a nejčastěji se opakující dotazy veřejnosti, včetně vystoupení představitelů SÚJB v médiích.

Výňatek z webu: „Současná radiační situace na území České republiky je zcela normální a nevyžaduje přijetí žádných omezujících opatření pro obyvatelstvo.“

plk. Ing. Petr Volný vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet
Seriál: Zemětřesení v Japonsku 2011