Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pomoc Japonsku koordinovaná Evropskou komisí

Operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR monitorovalo situaci v zemětřesením postiženém Japonsku. V pátek 11. 3. 2011 byl uveden do pohotovosti vyhledávací a záchranný tým HZS ČR.

Ilustrační foto

Podle sdělení monitorovacího a informačního centra Evropské komise (13. 3. 2011), které je v kontaktu s japonskou misí v Bruselu, Japonská vláda ocenila nabídku koordinované pomoci členských zemí EU, avšak vzhledem ke složité situaci bude případná žádost o další pomoc z Evropy vydána později.

Zejména z tohoto důvodu nebylo také dosud rozhodnuto o vyslání koordinačního a vyhodnocovacího týmu civilní ochrany Evropské unie, v rámci něhož by dle předchozích dispozic měl působit také nominovaný zástupce ČR.


Co je operační a informační středisko HZS ČR?

Operační a informační středisko Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „OPIS MV-GŘ HZS ČR“) sleduje a případně koordinuje činnost OPIS integrovaného záchranného systému a v případě vyhlášení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací plní stanovené úkoly podle zákona o IZS.

OPIS MV-GŘ HZS ČR zabezpečuje v široké míře úkoly mezinárodního charakteru. Plní funkci kontaktního místa při zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí na základě mezistátních smluv o vzájemné pomoci při katastrofách. Podle úmluvy o přeshraničních účincích průmyslových havárií plní úlohu kontaktního místa ČR pro oznamování přeshraničních účinků průmyslových havárií.

Plní funkci a úkoly kontaktních bodů pro Monitorovací a informační středisko Evropské komise (EU-MIC), Euroatlantické koordinační středisko pro katastrofy NATO (NATO-EADRCC), Úřad Organizace spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN-OCHA), Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), Ekonomickou komisi pro Evropu (UN – ECE) a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE). Spolupracuje s národními operačními středisky sousedních států a Maďarska.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet
Seriál: Zemětřesení v Japonsku 2011