Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozsáhlý požár kovového odpadu

Dne 17. 10. 2005 ve 14:33 hod. byli hasiči informováni o velkém požáru v Tlumačově. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma cisternami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru kovového odpadu v podniku Metalšrot v Tlumačově.Ak­tualizace 21.10. 11:00 hod.

Aktualizace: VIDEO !!!

Díky tiskovému mluvčímu HZS Zlínského kraje Vám přinášíme video z tohoto zásahu.

Video 1 – MPG (4,03 MB)
Video 2 – MPG (5,92 MB)
Video 3 – MPG (7,16 MB)
Video 4 – MPG (4,90 MB)

Aktualizace 18.10. 14:30 hod.
V dopoledních hodinách provedli vyšetřovatelé hasičů důkladné ohledání místa požáru. Příčinou vzniku požáru bylo určeno samovznícení odpadu, který nepatří do sběrných kontejnerů na kovový odpad. Vyšetřovatelé mezi odpadem našli hořlavé látky – dřevo, barvy, fermeže, textilie, staré hadry od olejů apod. Tento odpad je schopný samovznícení, což se stalo i v tomto případě. Vyšetřovatelé apelují na veřejnost, aby řádně třídila odpad a sama tak zabránila podobným požárům. Zároveň bylo vyloučeno, že by na vzniku požáru nesla vinu samotná firma, která sice provádí očištění kovového odpadu, ale to není schopna zajistit ve sběrných kontejnerech před navážkou do areálu podniku.

Aktualizace 18.10. 8:00 hod.
Ve 23:00 hod. byly ukončeny hlavní likvidační práce a velitel zásahu nařídil odjezd zasahujících jednotek na základny. Zároveň si vyžádal střídání a na dohled přijelo nové družstvo jednotky profesionálních hasičů ze Zlína, které doplnilo několik členů sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov. Celkem na místě zůstalo sedm hasičů.

V 06:50 hod. byl ukončen dohled nad místem požáru a všechny likvidační práce.

Během prvních pěti hodin zásahu a hasebních prací spotřebovali hasiči na 3 400 litrů běžného pěnidla. Naopak pěnidla do systému ONE SEVEN bylo spotřebováno jen asi 100 litrů. Tento systém suché pěny spotřebuje při zásahu 10krát méně pěnidla i vody a zároveň je 2–3krát účinnější na některé druhy požárů.

--------------------------------------------------------

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma cisternami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru kovového odpadu v podniku Metalšrot v Tlumačově. Hasiči si okamžitě vyžádali posilové jednotky. Krajské operační středisko jim na pomoc vyslalo jednotku profesionálních hasičů ze Zlína, jednotku profesionálních hasičů podniku Barum Continental Otrokovice a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Tlumačov a Kvasice. Celkem tak na místo do třiceti minut dorazilo šest cisteren, čtyři technické vozy a přes čtyřicet hasičů. Později byla vyslána i jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s automobilovým žebříkem s košem a lafetou na hašení.

Už při příjezdu hasičů bylo jasné, že se jedná o mimořádně velký požár. Patnácti až dvacetimetrové plameny zachvátily hromadu kovového odpadu v kryté hale na jeho zpracování. Hlavní místo požáru zasáhlo nejdříve plochu asi 20 × 10 metrů a postupně se rozšířilo na plochu 40 × 20 metrů. Na místě hořely především vraky osobních automobilů, ledničky a další domácí i průmyslový kovový odpad. Během tří hodin hašení se ozvalo na šedesát výbuchů palivových nádrží vraků aut, které ohrožovaly zasahující hasiče. Od začátku zásahu byla hromada odpadu postupně rozdělena těžkými nakladači na dvě části, a tím se podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru.

Prvotní zásah hasičů s pěti proudy vody a pěny nebyl dostatečně účinný, a proto se velitel zásahu po hodině hasebních prací rozhodl pro frontální útok. Během následujících minut byl zorganizován dovoz dostatečného množství pěnidla a zároveň se hledal další zdroj vody. Postupným najížděním techniky hasičů totiž došlo k výraznému oslabení hydrantové sítě, protože podnik je na konci všech rozvodů a odběr vody byl enormní. Jako vhodný zdroj vody použili hasiči jezírko nedaleko samotného podniku. Dobrovolní hasiči zabezpečili dálkovou dopravu vody do cisteren pomocí dvou výkonných čerpadel.

V 16:30 hod. byla doplněna všechna vozidla vodou i pěnidlem a velitel zásahu vydal rozkaz k frontálnímu útoku. Ze šesti cisteren, asi deseti proudů vody a několika lafet vylétla pěna směrem k hořícímu kovovému odpadu. Kolem páté hodiny bylo zřejmé, že útok těžkou pěnou byl úspěšný a podařilo se uhasit hlavní plameny.

Teprve teď se mohli hasiči bezpečně dostat do těsné blízkosti místa požáru a začít s dohašováním jednotlivých ohnisek. Po celou dobu zásahu spolupracovali s hasiči sami zaměstnanci, kteří za pomoci těžkých nakladačů rozebírali dál hromadu odpadu.

Postupným rozebíráním hromady odpadu se hasiči dostávali ke spodním hořícím vrstvám a začala tak poslední fáze hašení. Dohašovací a likvidační práce budou hasičům trvat ještě několik hodin. Na místo musela být zajištěna další dodávka pěnidla, které se ukázalo jako nejúčinnější hasivo.

Na místo přijel vyšetřovatel hasičů ze Zlína, který si prováděl vlastní ohledání místa požáru a zjišťoval potřebné informace pro objasnění příčiny jeho vzniku. Prozatím nebyla ani vyčíslena způsobená škoda na strojích, vybavení nebo konstrukci haly.

Hasiči informovali starostu obce Tlumačova o nebezpečí ohrožení obyvatel hustým, zapáchajícím a štiplavým kouřem. Přes obecní rozhlas byla vyslána zpráva s doporučením o nevycházení z domu, nevětrání a ochraně především dětí před nadýcháním zplodin hoření ze vzduchu. Hasiči provedli na pěti místech v obci měření koncentrace nebezpečných plynů, která neprokázala zvýšenou přítomnost jedovatých látek. Kouř byl rozháněn silným větrem, což přispívalo ke zmírnění nebezpečí pro veřejnost.

Zajímavost pro odborníky: hasiči použili speciální agregát na výrobu těžké pěny – systém ONE SEVEN, což se ukázalo jednoznačně jako nejúčinnější prostředek hašení. Použití klasického pěnidla bylo jen málo účinné a nevedlo by k tak rychlému uhašení požáru.

Bylo potvrzeno, že při požáru a zásahu nebyl zatím nikdo zraněn. Požár jako první zpozoroval a nahlásil náměstek ředitele podniku Metalšrot, který mimo areál firmy ucítil kouř a v zápětí uviděl stoupající dým z haly.

--------------------------------------------------------

Ve 20:00 hod. velitel zásahu zredukoval počty zasahujících hasičů na polovinu. Dál probíhají likvidační práce a rozebírání hromad odpadu a dohašování vraků vozů. Velitel dále odhaduje, že tyto práce potrvají nejméně do 22:00 hod.

Ve 20:00 hod se vyjádřil vyšetřovatel hasičů ke způsobené škodě, která prozatím dosáhla nejméně 250 000 Kč. Hmotné škody mohou být ještě navýšeny po zítřejší prohlídce místa a zjištění rozsahu poškození pracovních strojů a haly.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet