Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z odborové pošty

Stanovisko předsedů NOS Policie České republiky a OS hasičů k zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. ze dne 25. října 2005

Další odkládání účinnosti zákona je pro nás nepřijatelné. Předně je nutno dokončit, zvláště v PČR, generační obměnu. Předpokladem vyváženého řešení kariérního řádu je umožnit důstojný odchod služebně nejstarším příslušníkům a návazně motivovat střední generaci nikoliv k odchodům, které způsobuje trvající právní nejistota, nýbrž k setrvání ve Sboru, který jí s novým zákonem umožní využít nabyté zkušenosti i dosažené vzdělání, a také je náležitě ohodnotit.

Proto se neztotožňujeme se stanoviskem předsedkyně OS SOO paní Vondrové, že je třeba účinnost zákona odložit. Naše svazy zastupují drtivou většinu příslušníků bezpečnostních sborů a v poslední době se na nás obracejí se žádostmi o prosazení účinnosti zákona i příslušníci Vězeňské služby a Celní správy.

Obavy předsedkyně OS SOO z propadu platu řadových příslušníků chápeme, jsou však oprávněné pouze v případě přijetí návrhu posl. Langera na novou tarifní tabulku, která by řešila sice oprávněný požadavek na zvýšení platu managementu, avšak nikoliv navýšením objemu mzdových prostředků, nýbrž pouhým vnitřním přerozdělením na úkor příslušníků v nejnižších 4 platových třídách, což by nový systém od počátku výrazně deformovalo, a je proto i pro nás zásadně nepřijatelné.

Za přijatelný kompromis v situaci, která ve sněmovně nastala po druhém čtení novely zákona, proto považujeme původní vládní návrh novely, upravený v některých méně podstatných záležitostech pozměňovacími návrhy, podanými napříč politickým spektrem. Konkrétně jde o návrh posl. Langera na progresivnější úpravu narůstání výsluhového příspěvku, směřující k zamezení odchodů střední generace, návrh posl. Turka na rozhodnou dobu pro vyměření výsluhového příspěvku v délce jednoho roku, směřující k rychlému uvolnění vedoucích funkcí nejstaršími příslušníky, návrh posl. Ostrého na důstojnější úpravu odškodnění pozůstalých a návrh posl. Franka na úpravu pohotovostí, směřující k značnému zjednodušení účetní administrativy bez nároků na navýšení objemu mzdových prostředků. Vládní návrh úpravy tarifů ve spojení s příslibem ministra vnitra, že zajistí eliminaci možného propadu platu u všech příslušníků adekvátním navýšením zvláštního („rizikového“) příplatku po včerejším seznámení s návrhem rozpočtové kapitoly resortu vnitra v rámci návrhu státního rozpočtu je pro nás v intencích zmíněného kompromisního řešení. Naše svazy jsou připraveny naplnit zákonné právo odborů na dohled nad spravedlivým a cíleným fungováním nového systému odměňování.

Zásadně nepřijatelný je pro nás kromě zmíněné úpravy tarifů navrhované posl. Langerem i návrh posl. Severy, aby bývalému příslušníkovi nenáležel výsluhový příspěvek po dobu jeho pracovního poměru k organizační složce státu. Návrh přináší nerovnost hned v několika směrech, paralyzoval by personální a účetní činnosti v bezpečnostních sborech a bývalé příslušníky, kteří jsou ochotni i nadále pracovat pro stát, by stavěl na roveň např. s pravomocně odsouzenými vrahy, což jistě autor nezamýšlel.

Rozhodující podíl na současné situaci má vedení resortu MV, které po odložení účinnosti zákona 26. 11. 2004 nevěnovalo potřebnou pozornost komunikaci se všemi parlamentními subjekty, jak bylo řečeno i poslanci ČSSD při jednání VOB 14. 9. 2005.

JUDr. Vladimír Mühlfeit
JUDr. Milan Štěpánek
Sdílet