Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chata lehla popelem

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala dvěma C proudy požár dřevěné chaty na podezdívce o rozměrech cca 10×10 metrů.

Dřevěná nadzemní část byla požárem zcela zničena včetně vnitřního vybavení a zařízení. V době hašení se na místo dostavil majitel chaty. Sdělil, že před požárem násilně chatu 2× otevřeli a uvnitř pobývali tři mladiství. Cca před měsícem je vyrušil. Jejich popis předal příslušníkům MOP Modřany. Majitel vypnul hlavní vypínač el. proudu do chaty. Od té doby uvnitř nebyl. Šetřením bylo ale zjištěno, že hlavní přívod el. proudu byl zapnutý, v rozvodnici zjištěny tři „vypadlé“ jističe. Je pravděpodobné, že opět před vznikem požáru pobývali uvnitř mladiství a požár způsobili svojí nedbalostí: a) při kouření, b) rozděláním otevřeného ohně, c) úmyslně, d) ponecháním hořlavin na el. přímotopu. Chata není pojištěna. Škoda: 200.000,– Kč.

27. 10. 2005, 6:13 hod.
Praha 12, Ke starému hřišti

Foto: Miroslav Kosmata
Sdílet