Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hořela sběrna odpadu a pila

Dva rozsáhlé požáry zaměstnaly o sobotní noci hasiče ve Zlínském kraji.

Dne 5. 11. 2005 ve 22:08 hod. byli hasiči informováni o požáru ve sběrnách odpadu v Chropyni. Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže (ZL) a Kojetína (PR) se třemi cisternami, které posílila jednotka profesionálních hasičů podniku Aliachem Chropyně a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Chropyně a Hulín. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru na prostoru dvou provozoven sběrných surovin nedaleko vlakového nádraží.

Už při příjezdu hasičů byl vidět větší požár, který zasáhl obytnou buňku soukromé firmy ve sběrně kovového odpadu a halu sousední soukromé firmy na sběr především papíru, ale také nebezpečných odpadů. V hale požár zasáhl velké balíky s lisovaným papírem, které byly naskládány až ke stropu a postupně prohořívaly. Požár v hale sílil a hrozilo jeho rozšíření na další střechu sousední budovy. Přes hromady naskládaných balíků se hasiči obtížně dostávali k vnitřnímu požáru pod střechou haly. Zaměstnanci sběrných surovin použili na vyvážení balíků papíru vysokozdvižný vozík. Postupně byla hromada rozebírána a po balících vyvážena ven. Mimo halu byly balíky dál dohašovány hasiči z dobrovolných sborů. Profesionální hasiči se soustředili na lokalizaci požáru a zabránění jeho dalšímu šíření.

V okolí místa zásahu se hasičům nepodařilo připojit na hydrantovou síť z důvodu dlouhodobého nepoužívání a celkové závady jedné přípojky. Díky pomoci sborů dobrovolných hasičů byla zajištěna kyvadlová doprava vody k místu požáru.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo pouze předběžně ohledáno a v dalším podrobném šetření se bude pokračovat za denního světla. Předběžně vyčíslená škoda byla odhadnuta nejméně na 500 000 Kč, ale bude dále upřesněna majiteli.

00:00 – byly ukončeny hlavní hasební práce a hasiči zahájili likvidační a dohašovací práce
00:30 – hasiči začali rozebírat požárem poškozenou střechu
01:30 – vyžádán výjezd výškové techniky na pomoc při rozebírání a dohašování střechy haly
02:00 – velitel zásahu si vyžádal pomoc těžkého nakladače na vyvážení odpadu papíru
05:30 – na místo přijel těžký nakladač na vyvážení odpadu
06:30 – přijíždí ještě jeden nakladač a práce se zrychlují
07:20 – výměna směn hasičů
08:30 – hasiči stále rozebírají vyvezené balíky s papírem a dohašují je
09:00 – na místo přijel vyšetřovatel hasičů k podrobnému ohledání místa požáru
09:30 – dobrovolní hasiči ukončili práce na vyvážení a dohašování balíků s lisovaným papírem

Během celého nedělního dopoledne prohledával vyšetřovatel pečlivě místo požáru s cílem najít odpověď k příčině vzniku požáru. Požár vznikl v jedné ze dvou mobilních buněk. Jedna sloužila jako kancelář firmy a druhá jako technický sklad. Právě v první z nich vznikl požár, který se dále rozšířil do okolí a na střechu skladu sousední firmy. Pod střechou sousední haly se dál požár dostal na uskladněné balíky s lisovaným papírovým odpadem, který také ve značné míře poškodil.

Vyšetřovatel dospěl k názoru, že požár mohl být založen dětmi, které si zde často hrály s otevřeným ohněm. To potvrdila i řada svědků z okolních domů. Důkladné ohledání místa požáru však ukázalo, že požár mohl být založen i úmyslně neznámým pachatelem, který se tak snažil maskovat násilné vloupání. Několik indicií nasvědčujících této možnosti je nadále ve společném šetření hasičů a policie. Vyšetřování se tedy prozatím soustřeďuje na potvrzení nebo vyloučení těchto dvou stanovených verzí. Požárem způsobené škody byly vyčísleny na 1,3 mil. Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5. 11. 2005 ve 23:47 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru pily v Lubné. Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže a Otrokovic se dvěma cisternami, které posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Kroměříž, Lubná, Kvasice a Bílany. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k velmi rozsáhlému požáru místní soukromé pily.

Už při příjezdu hasičů byla celá budova a střecha v plamenech. Hasiči postupně rozvinuli šest proudů vody a začali s intenzivním hašením požáru. Vzhledem k rozsahu požáru a celkovému poškození budovy se hasiči především soustředili na rychlou lokalizaci místa a zabránění rozšíření požáru na uskladněné dřevo v blízkosti pily. Celá střecha i s eternitovým krytím se probořila do provozovny. Další a postupně padající části konstrukce střechy i krytiny ohrožovaly zasahující hasiče. Hasičům se zásahem podařilo zabránit rozšíření požáru i na blízký odstavený nákladní vůz a velkokapacitní seník s uskladněnou slámou v balících.

Uvnitř hořící provozovny byly tanky s motorovou naftou (asi 400 litrů) a oleji. Dále jedna acetylenová tlaková láhev a plynová kamna se dvěma tlakovými lahvemi na PB. Poté, co hasiči pronikli v dýchacích přístrojích do vnitřních prostor, byly tlakové nádoby a nádoby s hořlavinami ochlazovány, aby se zabránilo výbuchu nebo většímu požáru. Pro větší účinnost hašení a ochlazování použili hasiči těžkou pěnu.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo pouze předběžně ohledáno a v dalším podrobném šetření se bude pokračovat za denního světla. Požár zcela zničil budova 20×40 metrů a veškeré vybavení provozovny pily. Způsobené škody byly předběžně odhadnuty nejméně na 3 mil. Kč, ale budou dále upřesněny majitelem.

01:00 – byly ukončeny hlavní hasební práce a hasiči zahájili likvidační a dohašovací práce
02:10 – hasiči začali s rozebíráním střešní konstrukce a likvidují drobná ohniska požáru uvnitř provozovny pily
10:00 – na místě zůstala jen místní jednotka sboru dobrovolných hasičů, která provádí dohlídku a dohašuje drobná ohniska
14:00 – na místo přijel vyšetřovatel hasičů a zahájil podrobné ohledání

Vyšetřovatel hasičů začal v odpoledních hodinách podrobně ohledávat místo požáru. Požár zničil veškeré vybavení pily, včetně strojů a zařízení na zpracování dřeva. Požárem byla zcela zničena kovová konstrukce střechy, která se zřítila do budovy. Vyšetřovatel zjistil, že ve 23:30 hod. slyšeli svědci výbuch, který silně rozvibroval skleněné výplně oken a dveří několika rodinných domů. Při ohledání byla nalezena acetylenová tlaková láhev poškozená vlastním výbuchem při požáru. Uvnitř haly to přispělo k velmi rychlému rozšíření požáru na celou budovu a její vybavení.
Požárem způsobené škody byly vyčísleny na 3,5 mil. Kč.

Ohledání přineslo zúžení vyšetřovacích verzí na tři možné příčiny vzniku požáru.
1. nedbalost při sváření a opravě pracovního stroje, odlétnutí žhavé okuje a zapálení hořlavého materiálu na pile
2. technická závada na elektroinstalaci budovy nebo strojů
3. samovznícení pilin, uskladněných na hromadě uvnitř objektu pily
Zároveň jako nepravděpodobnou označil vyšetřovatel hasičů možnost úmyslného založení požáru.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet