Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Šest let od požáru nábytkářské haly v Žilině

Hasiči ve slovenském městě Žilina si dnes, 2. 11. 2011 připomínají již šest let od doby, kdy zasahovali při ničivém požáru továrny na nábytek.

Přináším článek o zásahu při velkém požáru ve slovenském městě Žilina tak, jak jsem jej viděl na vlastní oči.

Tak tedy, na Slovensku jsem byl v lázních, a jako hasič jsem chtěl poznat život a práci našich zahraničních kolegů. Den před požárem, v úterý 1. 11. 2005, jsem navštívil stanici HaZZ ve městě Žilina.

Pořídil jsem mnoho fotografii techniky a vstřebal další potřebné informace o chodu u slovenských hasičů. Mimo jiné i o CAS 32 Tatra 815, kterou hasiči svépomocí opravují a v blízké době by měla dostat i nový barevný kabát. Vozidlo bylo tedy napůl odstrojené, a tedy i mimo výjezd.

Středeční velký požár svým rozsahem však všechny překvapil, a tudíž bylo potřeba značné množství vody na jeho uhašení. A tak se i tato Tatra chtě-nechtě k požáru podívala, určitě ji ve fotogalerii poznáte…


V osudnou středu 2. 11. 2005 jsem se chtěl podívat na techniku Záchranné brigády HaZZ v Žilině, což se mi bohužel nepoštěstilo. Tak jsem se vydal ke slovenským drážním hasičům – ZPOŽ PS Žilina. Jako železničnímu hasiči se mi dostalo vřelého přijetí od velitele i ostatních „drážáků“.

Po vypití kávy a předání vzájemných informací o ne moc dobré situaci a postavení drážních hasičů jak u nás, tak i na Slovensku, jsem šel fotografovat jejich zásahovou techniku. Poté jsem při rozhovoru u jejich zásahového vozidla Dennis Sabre spatřil v dálce velký dým.

Tak říkám kolegům, že to je jistě požár a že se tam jedu mrknout. Poté ještě povídám, že se za chvíli určitě opět uvidíme. No a měl jsem pravdu.

Jízda k požáru mi trvala asi 5 – 7 minut, neb dopravní zácpy jsou všude, ale i přesto jsem byl na místě několik málo chvil po příjezdu městských hasičů OR HaZZ Žilina (jim byl požár ohlášen v 11:24 hod.).

Bylo zhruba 11:35 hod, když můj červený drak dorazil k požáru. Nejprve jsem začal fotografovat za plotem a po chvíli vjel autem přímo do továrního areálu bývalého podniku Drevoindustria, který se nachází v žilinské části Dolné Rudiny. Požárem zasažený objekt byl v užívání nábytkářské firmy FINES, a.s.

Vzhledem k tomu, že tato nábytkářská firma vyrábí zejména čalouněné věci, tak hořelo i velké množství vysoce toxických umělých hmot – molitan atd. Proto ten hustý, na velkou vzdálenost viditelný černý dým. Velkým štěstím byl fakt, že nefoukal téměř vítr, neboť nebezpečný jedovatý kouř by tak bezprostředně ohrožoval okolí.

Při příjezdu jednotek HaZZ byl požárem zasažený celý objekt, tudíž byla hasební činnost zaměřena zejména na ochranu okolních objektů. Požár se nerozšířil dále i díky požárně-dělící konstrukci (zeď). Na ochraně okolních objektů za pomoci C proudů se kromě zasahujících hasičů podílelo i mnoho zaměstnanců areálu.

Největší problém byl v zásobování požární vodou, neboť hydrantová síť v prostorách areálu měla opravdu malý, nedostačující tlak. Voda se tedy dopravovala kyvadlově za pomoci 13 ks vozidel CAS z hydrantu na krajské požární stanici HaZZ Žilina v Hálkově ulici, která byla vzdálena cca 1–2 km. Díky kyvadlové dopravě vody byl omezen provoz na okolních komunikacích, který usměrňovala policie. Na místě zasahovalo několik desítek hasičů.

Mimo příslušníků HaZZ ze stanic Žilina, Kysucké Nové Mesto, Byteč, ZB HaZZ Žilina, HaZZ Čadca, dále příslušníků Strednej školy požiarnej ochrany MV SR Žilina a hasičů Železníc SR PS Žilina (ZPOŽ), likvidovalo požár v rámci spolupráce i pár závodních žilinských sborů (ZHÚ). Konkrétně z firem Tento, a.s., Žilina a Petro servis Žilina (býv. Slovnaft).

Nasazeno bylo více jak 10 C proudů a po několika desítkách minut se začalo dařit mít požár pod kontrolou. Díky velkému žáru bylo opravdu náročné provádět hasební práce. Na místě byl přítomen kromě cisteren i vůz protiplynové služby, a to pochopitelně kvůli výměně tlakových lahví IDP, neboť zásah byl prováděn částečně za použití této OOPP.

Když byl požár již téměř plně pod kontrolou, tak jsem z místa musel odjet, neb odpoledne mne čekala lázeňská procedura. Z tiskových informací se mi podařilo zjistit, že příčina a přesná škoda je v šetření skupiny expertů Prezídia HaZZ SR (tzv. státní vyšetřování). Škoda je zatím odhadována na víc jak 10.000 000 Sk,–. Zbytky budovy, zejména prohořelá střešní konstrukce hrozí zřícením.

A zraněný hasič OR HaZZ Žilina? Ten si od horké páry opařil horní končetiny a po nemocničním ošetření byl propuštěn domů.

Když jsem těsně před odjezdem dělal poslední snímky (fotky jsou dle mého názoru povedené, nechci se ale chválit…), tak mne zastavil slovenský policista, který prováděl šetření na místě. Ptal se, zda jsem také hasič (byl jsem téměř „v civilu“), odpověděl jsem po pravdě, že ano. Když jsem však řekl, že hasič, ale z Prahy, tak jen nevěřícně kroutil hlavou.

Vysvětlil jsem mu můj pobyt na Slovensku a on se slovy cosi o hasičských bláznech se odebral konat svoji práci. A také velitel železničních hasičů, když jsem ho na požářišti potkal, hovořil s úsměvem, že mě dlouho neviděl…

Sdílet