Neděle 1. října 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Technický zásah trenčianských hasičov

Dňa 27. apríla v čase o 09:37 hod. bola na linku tiesňového volania ohlásená žiadosť o odčerpanie vody z lode, ktorá sa potápala na rieke Váh, v Trenčíne na Ostrove.

Na zásah boli postupne vyslaní desiati príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Trenčíne na vozidlách AHZS MB Vario a TA Land Rover.

Loď o rozmeroch cca 3 × 10 m, bola ukotvená k brehu, pričom následkom poklesu vodnej hladiny o cca 1,5 m sa značne naklonila, čím došlo k postupnému naberaniu vody cez jej bok.

V čase príchodu hasičov sa na mieste udalosti nachádzal zamestnanec spoločnosti, ktorej loď patrila. Príslušníci HaZZ začali s odčerpávaním vody z útrob lode a po uvoľnení kotviacich lán pomocou vzduchových vankúšov odtlačali loď od brehu na vodnú hladinu. Na miesto udalosti sa dostavili aj pracovnici Štátnej plavebnej správy. Situáciu na mieste komplikovala skutočnosť, že v tom čase začali pracovníci Povodia Váhu dvíhať vodnú hladinu, čím dochádzalo k opätovnému naberaniu vody do lode. Vzhľadom na túto skutočnosť boli o situácii upovedomení i pracovnici Povodia, ktorí zabezpečili zníženie prietoku a tým aj zastavili stúpanie vodnej hladiny. Po odčerpaní vody sa loď postupne vrátila do horizontálnej polohy. Po ukončení záchranných prác, v čase 13:38 hod. odovzdal veliteľ zásahu loď majiteľovi.

zdroj: HaZZ

Sdílet