Neděle 1. října 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prehľad zásahovej činnosti jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji za apríl 2011

V priebehu mesiaca apríl 2011 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 314 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 167 výjazdov uskutočnených k požiarom a 111 výjazdov k technickým zásahom. Okrem toho bolo vykonaných 11 požiarno-previerkových cvičení, 6 výjazdov k ekologickým zásahom, 16 planých poplachov a 3 požiare pri ktorých hasiči napokon zasahovať nemuseli.

Ilustrační foto

Z celkového počtu výjazdov k požiarom bolo najviac t.j.: 77 výjazdov k požiarom z dôvodu vypaľovania trávnatých porastov, k lesným požiarom či požiarom v tzv.: ostatnom prírodnom prostredí. 37 krát hasiči zasahovali pri požiaroch v rodinných domoch, v bytovom fonde a ostatných budovách a objektoch. Nasledovalo 29 výjazdov k požiarom kontajnerov, skladov na odpadky a smetísk, 11 prípadov požiarov dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy, resp.: požiare strojov a 13 výjazdom k ďaľším požiarom.

V rámci technických zásahov vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 42 výjazdov k dopravným nehodám, 58 krát zasahovali pri iných technických zásahoch, resp.: zásahoch klasifikovaných ako technická/ technologická pomoc a v 4 prípadoch hasiči poskytli zdravotnícku pomoc. Príslušníci HaZZ okrem toho 3 krát zasahovali na /pod vodou a v 4 prípadoch poskytli výškovú pomoc.

Priame škody v dôsledku mimoriadnych udalostí za mesiac apríl boli vyčíslené na 188.700,00– €. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 751.300,00– €.

zdroj: HaZZ

Sdílet