Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FOTO: V Kunovicích spadlo do jezera letadlo

Dne 18. 5. 2011 v 17:30 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při záchraně pilota po havárii malého letadla do jezera u letiště Kunovice.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se třemi zásahovými vozy a dvěma čluny, kterou posílila další jednotka profesionálů z Otrokovic s automobilovým žebříkem, jednotky dobrovolných hasičů obcí Kunovice, Ostrožská Nová Ves a jednotka dobrovolných hasičů podniku LET Kunovice. Ze Zlína vyjel velicí důstojník směny a územní řídicí důstojník. V rámci mezikrajské pomoci na místo vyjela také jednotka profesionálních hasičů z Veselí nad Moravou.

Dojezd hasičů k místu hlášené události byl komplikován nepřesným určením místa v prostoru s více jezery a následně také po horších polních cestách.

Jako první na místo havárie dorazila jednotka podnikových hasičů leteckých závodů. Hasiči přijeli v době, kdy pilot byl ještě ve vodě. Hasiči se dostali za ním a pomohli mu jak z vody, tak přes příkrý břeh jezera. Následně mu ošetřili drobné oděrky a nasadili krční límec. Hasiči se rovněž snažili navádět další najíždějící vozy kolegů z ostatních jednotek.

17:55 Hasiči jsou na místě události. Na břehu vodárenské nádrže byl nalezen pilot, který potvrdil pád letadla na hladinu a jeho následné utopení do vodárenské nádrže. Pilotovi se podařilo včas uzavřít všechny palivové uzávěry, aby minimalizoval dopady na ohrožení vodního zdroje. V palivové nádrži letadla by mělo být asi 70 litrů.

18:00 Velitel zásahu z místa potvrdil, že místo havárie letadla a jeho pokles na dno jezera je vzdáleno asi 250 metrů od břehu. Z výjezdu je odvolán jeřáb hasičů z Otrokovic. Na místo jsou voláni potápěči. O události byli informováni zástupci životního prostředí a vodáren.

18:10
Velitel zásahu informoval, že pilot byl předán do péče přivolané posádky zdravotnické záchranné služby a následně byl odvezen do nemocnice k vyšetření.

18:15
Hasičům se v nevhodném terénu příkrých břehů vodárenské nádrže podařilo najít vhodné místo na spuštění člunů. Cílem je provést rychlý průzkum na hladině a zjistit možný únik paliva. Nadále hrozí znečištění vodního zdroje. Z Brna vyjela skupina policejních potápěčů.

18:20
Skupina hasičů vyrazila na gumovém člunu a začala s průzkumem vodní hladiny nádrže. Na stanici profesionálních hasičů v Uherském Hradišti jsou svolávány zálohy pro další případné výjezdy a zásahy.

18:30
Na místo mimořádné události dorazil ředitel vodáren.

18:35
Velitel zásahu redukuje počet zasahujících jednotek na místě události. Nejméně polovina vyslaných hasičů se vrací na své základny i s vyslanou technikou. Další práce se soustředí na zajištění prostoru pro vyprošťování vraku letadla a k ochraně vodního zdroje.

Podle informací z řídicí věže letiště Kunovice byl se mělo jednat o malý dvoumístný sportovní letoun EV 97.

18:45
K další pomoci byli povoláni potápěči z Uheského Hradiště, se kterými má HZS Zlínského kraje uzavřenu smlouvu o spolupráci.

18:50
Dosavadní průzkum hasičů na vodní hladině zatím neodhalil žádné stopy po úniku paliva z letadla. Nebyl zatím zjištěn ani případný únik jiných provozních kapalin a náplní malého letadla.

19:15
Hasiči začali připravovat zázemí pro očekávané potápěče. Podle jejich potřeb se připravujeme na dostatečné osvětlování místa zásahu s blížícím se večerem. Podle postupu prací jsme připraveni k další technické podpoře v oblasti vaků nebo barelů ke zvedání stroje k hladině a k následnému vytažení na břeh.

19:20
K vodárenské nádrži dorazil zástupce odboru životního prostředí okresního města.

19:25
Velitel zásahu informoval krajské operační středisko hasičů ve Zlíně, že přesné místo havarovaného letadla bylo označeno bójkou a znovu bylo potvrzeno, že prozatím k žádnému ohrožení vodního zdroje nedošlo.

19:40
Skupina nasmlouvaných soukromých potápěčů dorazila k jezeru. Čekáme příjezd policejních potápěčů z Brna. Ze stanice Uherské Hradiště vyjel na místo vůz s osvětlovacím tělesem a se sadou norných stěn pro případnou ochranu prostoru vytahování letadla.

20:25
Ke stanovišti hasičů dorazili policejní potápěči z Brna. Byla zahájena taktická porada k dalšímu postupu vyprošťování vraku letadla ze dna jezera.

20:30
Byl zřízen štáb velitele zásahu a místo bylo rozděleno do dvou bojových úseků. Jeden z velitelů bude zajišťovat prostor na břehu, další část velení bude situována na čluny k operaci na hladině jezera.

20:45
Na hladině operují celkem tři čluny, další je připraven v záloze. Potápěči uchytí na letoun lana se zvedacími vaky a vyzvednou vrak k hladině. Letadlo bude následně přitaženo k nejbližšímu břehu, kde bude stoj vyzvednut speciálním jeřábem s dlouhým ramenem na břeh.

21:15
Hasiči instalovali výkonný osvětlovací balón a nasvětlují prostor zásahu na břehu. Další série akumulátorových lamp je umístěna na člunech. Potápěči už si prohlédli prostor dna jezera s vrakem letadla a připravují si zvedací vaky.

21:20
Začala operace k vyzvednutí vraku letadla. Potápěči navazují lana se zvedacími vaky kolem klesnutého stroje. Po uvázání vaky napustí vzduchem a vrak zvednou ze dna k hladině. Hasiči jim prostor práce nasvětlují ze člunů pomocí série osvětlovacích lamp.

21:30
Velitel zásahu ohlásil, že na místo přijel speciální těžkotonážní jeřáb, který si pronajal majitel letadla k vytažení na břeh. Na hladinu jsou spouštěny další dva čluny, které budou sloužit jako ponton a bude na nich umístěno další velmi silné osvětlení se samostatným motorovým agregátem.

22:00
Potápěčům se podařilo nafouknout zvedací vaky a vrak letadla se vznesl ze dna k hladině jezera. Tam bylo letadlo zachyceno mezi čluny a je pomalu taženo ke břehu. Na břehu se podařilo ustavit těžkotonážní jeřáb a bylo vytaženo dlouhé rameno nad vodu.

22:20
Potápěči provedli korekce uvázaných vaků pro lepší manipulaci a tažení po vodní hladině. Hasiči jsou asi 50 metrů od břehu a pomalu táhnou letadlo k připravenému jeřábu.

22:45
Hasičům se podařilo letoun dopravit ke břehu. Majitel letadla potvrdil, že se nejedná o ultralight, ale o větší a silnější kategorii spadající mezi klasická letadla. Upřesnil také typ letounu, a to SportStar RTC.

Majitel letadla si řídí práce s navazováním stroje na jeřáb. Připravuje se jeho vytažení na břeh a další zajištění. Velitel zásahu znovu potvrdil, že voda nebyla znečištěna. Hasiči mají přesto stále na místě připraveny norné stěny a dostatečnou zásobu vhodného sorbentu.

23:20
Letadlo bylo vyzdviženo mírně had hladinu a čeká se na odtečení vody z trupu letadla. Cílem je snížit zatížení ramene jeřábu pro další manipulaci. Po odtečení vody bude letadlo uloženo na břeh. Z letadla neunikají žádné provozní náplně.

23:35
Letadlo bylo jeřábem vytaženo na břeh.

Velitel zásahu potvrdil, že letadlo se podařilo vytáhnout v celku a nedošlo k jeho poškození, zlomení nebo deformaci. Po ukončení prací hasiči balí techniku a připravují se k návratu na své stanice.

Pracovníci letecké firmy začali okamžitě letadlo rozebírat. Po odpojení křídel byly jednotlivé části letadla naloženy na připravený vůz a letadlo putovalo zpět do nedalekých výrobních hal.

00:30 Hasiči sbalili veškerou použitou techniku, naložili čluny a vrátili se na základny. Zásah byl ukončen.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet