Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nejstarší sbor na Moravě oslavil 150 let od svého vzniku

Ve Fulneku se v sobotu 4. 6. 2011 žilo hasičinou. Již v pátek byla zahájena v Městském kulturním centru výstava z historie sboru, na které jsme představili hlavně kroniky mladých hasičů, jejich úspěchy –poháry a diplomy, dále pak fotografie staré i nové z činnosti sboru, něco z historické techniky a hlavně byl poprvé viděn obraz A. Thiryho – zakladatele sboru, namalovaný k této významné události.

Na výstavu lákala vlajka našeho sboru umístěna na 30m zásahovém žebříku IFA. Tento poutač zdaleka viditelný přilákal mnohé návštěvníky výstavy. Hlavně starší návštěvníci měli radost, když se našli na fotografiích.

Děti obdivovaly sošky Sv. Floriána, patrona hasičů, staré přílby a zásahové obleky. Dospělí pak také sbírku hasičských znaků – nášivek hasičů z mnoha států světa, kterou ze svých cest vozí pan František Panáček. Výstava probíhala ještě v sobotu do 14 hodin. V sobotních dopoledních hodinách se u požární zbrojnice konalo klání v požárním útoku mezi družebními sbory ze Sobotky (okr.Jičín), polského Polielówa a domácím družstvem hasičů. Ozdobou mezi mužskými družstvy byla dvě družstva žen: ze Sobotky a z Fulneku.

Soutěž byla dvoukolová a oba poháry získali domácí oslavenci. I tento dárek si udělili ke svému 150ti letému výročí. Fulnečtí získali i křišťálový pohár věnovaný zakladatelem družby mezi Fulnekem a Sobotkou panem Fr. Šedivým. O tento pohár se soutěží již více než třicet let.

V odpoledních hodinách jsme odkryli reliéf zakladatele sboru Agustina Thiryho, zhotovený Jerlochovickým sochařem panem Velikem. Pak se u PZ začal řadit průvod, který následně prošel městem. Průvod vedl starosta sboru pan Jiří Marek, za ním následoval šik vlajkonošů se státními vlajkami ( ČR,Polsko a EU) a pak již paráda historických praporů sborů, nejen domácího, ale i sborů z okolí, Sobotky a Popielówa. Celkem se představilo 13 standard.

Následovalo koňské spřežení v nádherných postrojích, které táhlo historickou stříkačku z r. 1909, na ní seděli fulnečtí hasiči v modrých dobových vycházkových uniformách. , které jsme mohli obdivovat poprvé. Za koňkou pochodovali za zpěvu naši přátelé z SDH Lukavec, oděni do bílých historických uniforem. Za nimi již pochodovali fulnečtí hasiči v současných uniformách, jejich řady doplnili opět naši přátelé z okolních sborů, samozřejmě ze Sobotky a ozvláštněním průvodu byli polští hasiči v jejich krásných uniformách.

Aby se dobře pochodovalo, hrála nám k tomu dechovka Děrničanka, za kterou byli zařazeni mladí hasiči z Fulneku a za nimi se pak již seřadili ostatní členové sboru, naši kamarádi a příznivci hasičů, celkem kolem 200 osob. Za nimi již jela technika, která v minulosti byla a v současnosti je v užívání fulneckých hasičů. Tyto vozy houkaly a blikaly, takže průvod nebyl k přehlédnutí a ti, kdo se na něj dívali myslím měli také hezký zážitek.

Průvod vyšel od PZ, přešel náměstí, ulicí Masarykovou , aby následně ulicí Palackého došel k místnímu kulturnímu centru, kde v zahradě ještě hasiči v historických uniformách předvedli zásah s koňmi taženou stříkačkou, kdy potah tryskem objel zahradu a historická stříkačka a její obsluha prokázali svou akceschopnost a za potlesku mnoha přihlížejících provedli zásah na pomyslný požár. Pro přihlížející to byl nádherný zážitek.

Program pokračoval slavnostní valnou hromadou, na jejímž začátku se po více než stu letech rozezněly tóny hymny fulneckých hasičů, která byla v němčině složena při vzniku sboru a nyní byla přeložena do češtiny a všichni sborem při dechovce jsme si ji zazpívali. Pak naše mladé hasičky přednesly oslavnou báseň, kterou sepsala Zuzka Gockertová k našemu výročí.

Překvapením pro všechny členy a naše hosty bylo předání dřevěné sochy Sv. Floriána, kterou sboru předal pan J. Mazalík, fulnecký občan a řezbář. Takovou sochou se může pyšnit málokterý sbor. Pak již následovalo čtení zprávy o historii, byly předány medaile a ocenění, pak následovalo několik povzbudivých slov našich hostů z vrcholných orgánů SH ČMS, starostky města, delegátů HZS i našeho družebního sboru ze Sobotky, jehož starosta nám předal pohár s věnováním k našemu výročí a fotografie.

No a nakonec po večeři se všichni sešli na hasičské zábavě, kde za hudby rozhýbali svá těla tancem a prokázali svou kondici po náročném dni. V neděli se členové SDH Fulnek věnovali úklidu po oslavách a likvidaci výstavy a naši hosté odjeli do Ostravy, kde shlédli exponáty v hasičském muzeu a navštívili centrálu HZS. Poláci z Ostravy zamířili do svého domova a sobotečtí se ještě vrátili k nám do Fulneku, aby se se všemi rozloučili a v podvečerních hodinách se vypravili na cestu domů.

Celé oslavy se konaly pod záštitou Evropské Unie, programu Hasiči bez hranic. Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou spolupodíleli na přípravě a realizaci oslav a přejeme si do budoucna být stále aktivním sborem, abychom za dalších 10, 20 či více let mohli znovu kladně hodnotit naši činnost.

text: Světlana Marková, SDH Fulnek

Sdílet