Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhl IV. ročník „Dobrovolného železného hasiče“ v Senohrabech

V sobotu 4. června 2011 proběhl v odpoledních hodinách již čtvrtý ročník soutěže „Dobrovolný železný hasič“ v disciplínách TFA. Soutěž probíhala v centru obce v prostoru určeném pro výcvik jednotky za hasičskou zbrojnicí.

Do soutěže se přihlásilo celkem 62 Závodníků. Jednalo se o 48 mužů a 14 žen. Do soutěže tak nastoupilo 17 družstev z celkem 20 sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Soutěž byla zahájena již v 10 hodin, aby byla soutěž s takovýmto množstvím závodníků zvládnuta do odpoledních hodin. Po zkušenostech z minulého ročníku byly výsledky soutěže vyhlášeny v 16,30 hodin.

Hasiči soutěžili v následujících disciplínách: roztažení dvou proudů B do vzdálenosti 40 metrů, svinutí dvou hadic B, výstup do 2 NP po žebříku a pomocí lana vytažení dvou hadic B a jejich následné zpuštění zpět na zem, 60 úderů 5 kg kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg zátěže slalomovou dráhou a poslední disciplínou byl transport 80 kg figuríny mírným kopcem do cíle vzdáleného 35 metrů. Pro ženy byly všechny zátěže úměrně sníženy.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo SDH Doubek a po třech letech tak vystřídalo v prvenství SDH Turkovice. Kromě jiných cen, které obdržely soutěžící i družstva na prvních třech místech, získalo družstvo SDH Doubek do svého držení putovní sošku „Železného hasiče“. Na druhém místě se umístilo družstvo SDH Turkovice I. a na třetím místě družstvo SDH Turkovice II.

V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů umístil na prvním místě pan Jiří Potměšil z SDH Doubek, který trať zaběhl v rekordním čase 02:54,6 minut a tak i při připočtení 5 vteřin penalizace vyhrál svou kategorii s časem pod 3 minuty. Na druhém místě se umístil pan Václav Šťastný z SDH Doubek a na třetím místě pan Pavel Škvor SDH Mrač. V soutěži žen se na prvním místě umístila slečna Jana Dvořáková z SDH Turkovice, která trať rovněž zaběhla v rekordním čase 02:57,4 minuty. Na druhém místě se umístila slečna Veronika Löblová z SDH Mukařov a na třetím místě slečna Michaela Dlabačová z SDH Tehovec.

V odpoledních hodinách se také rozeběhl již druhý ročník soutěže „Dětský železný hasič“. Soutěž byla otevřena pro tři kategorie. Přípravka do 6 let, mladší do 10 let a starší do 14 let věku. Soutěže byla vyhlášena pouze pro jednotlivce a přihlásilo se do ní 20 dětí.

Všechny výsledky jsou k nahlédnuti na adrese http://senohraby.oshpv.cz. Soutěž proběhla v příjemné přátelské atmosféře za slunečného dne. K bezproblémovému průběhu soutěže přispěl i sbor rozhodčích, nemalou měrou i perfektní výkon hlasatele a komentátora soutěže, a v neposlední řadě i nasazením všech členů SDH Senohraby, kteří se na přípravě a na samotném průběhu soutěže podíleli.

Veliké díky patří partnerům soutěže, díky kterým bylo možno soutěž uspořádat v přiměřené kvalitě a soutěžilo se tak i o velice hodnotné ceny (Dräger Safety s.r.o., Obec Senohraby, Rádio Blaník, Požáry.cz , JAS pro+ spol. s.r.o., Probo, JAGA s s.r.o., TAG Industry, PO-BP, Říčansko a Benešovsko.info).

Všem soutěžícím blahopřeji k vynikajícím výkonům a děkujeme za jejich účast. Poděkování patří i všem rozhodčím a pracovníkům soutěže za jejich odvedenou práci a výkony. Doufáme, že se i příští rok všichni sejdeme na již V. ročníku soutěže „Dobrovolný železný hasič“.

Ing. Roman Bílý
starosta SDH Senohraby

Sdílet