Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičnou evakuaci základní školy všichni zvládli

Dne 10. června 2011 proběhla na I. a II. stupni ZŠ Řevnice prověřovací evakuace žáků a učitelského sboru.

V 10 hodin vyhlásila v budově I. stupně ZŠ ul. Revoluční ředitelka školy evakuaci dle vnitřních směrnic z důvodu požáru v přízemí objektu. Zároveň byla telefonicky vyrozuměna jednotka HZS na stanici Řevnice a ZS TRANS HOSPITAL Řevnice.

Jednotka HZS se na místo dostavila s vozidly CAS 27 Dennis a CAS 32 Tatra 815, současně k události přijela ZS se speciálním sanitním vozem pro dětské pacienty a mobilní ambulancí Karosa pro hromadná neštěstí.

Po příjezdu jednotky byl do budovy natažen jeden C proud a zároveň, byl zahájen průzkum a vyhledávání osob v dýchací technice. V patře budovy byla nalezena „zraněná“ žákyně, kterou hasiči za použití evakuační vany transportovali z objektu a předali ZS k ošetření, v jejíž péči už byli 4 „lehce zranění“ žáci.

Následně ředitelka školy vyhlásila evakuaci II.stupně ZŠ v ul. Školní. Důvodem byl „požár kotelny“. K přiblížení reality, byl prostor kotelny a části školy zakouřen. Ještě před příjezdem hasičů, byli žáci pod vedením svých učitelů evakuováni z budovy.

Zachranný scénář se opakoval stejně jako na I. stupni. K hašení kotelny hasiči použili jeden C proud, z 1. patra, v evakuační vaně vynesli „zraněného“ žáka a předali k ošetření ZS.

Celá akce se setkala s velkým zájmem žáků i učitelského sbo­ru.

Foto: ppor.Bc.Petr Jeřábek
Text: por. Iveta Losmanová, DiS.*

Sdílet