Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mistrovství republiky lezců Zlín 2002

Mistrovství Ceské Republiky VII. ročník Memoriálu Frantiska FrajtaLezcu HZS CR a ZO OSH Zlín

Mistrovství České Republiky
VII.ročník Lezců HZS CR a ZO OSH Zlín

Zahájení 20. 6. 2002 v 07.00 hodin na HZS Zlínského kraje,
Územní odbor Zlín.

Soutelit budou dvouclenná drulstva HZS.

Podmínky úcasti v souteli:
dvouclenné družstvo sestavené z lezcu
vlastní vybavení lezeckým materiálem
vlastní kola + cyklistické prilby


Písemné prihlášky zasílejte na adresu:

HZS Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
kpt. Josef Picek
Prílucká 231,P.O.Box 254
760 01 Zlín
tel. 067/7656111 nebo 7656165 smena „C“, fax. 067/7656333
n e j p o z d e j i do 31. 5. 2002

Zaplacení pomerné cásti nákladu spojených se soutelí
ve výai 500 Kc za drulstvo se platí se závaznou prihláakou
na úcet u CNB Brno císlo 16035881/0710 var.symbol 200602.
Strava a nocleh bude zajiaten.

Jednotlivé disciplíny a jejich strucná charakteristika:

1) Beh clenitým terénem cca 10 km.
- výstup na skalní stenu, obtílnost 3–4
- slanení po aikmé stene 60 m.
- traverz cca. 40 m.
- prekonání vodního toku 500 m.

2) Jízda na kole, lesním terénem i po ceste
- cca 15 km, soutelí celé drulstvo.
Pri vaech disciplínách je kladen duraz na dodrlování
bezpecnostních predpisu, soutelící startují na vlastní nebezpecí.

Podrobnejaí informace podá Josef Picek smena „C“
E-mail: picek@hasicizl.cz
Sdílet