Sobota 2. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení hasičů při vyprošťování po zavalení stromem ve Zlíně

Dne 29. 6. 2011 v 09:47 hod. bylo vyhlášeno speciální cvičení pro profesionální hasiče ze Zlína.

Námětem cvičení bylo vyproštění a záchrana osob z vozidla, které zavalil strom. Cílem cvičení tak bylo prověřit nejen dojezdový čas jednotky, ale hlavně správné postupy při zajištění místa nehody, vyproštění zraněných osob a poskytnutí první pomoci.

Tento druh cvičení je v těchto dnech velmi aktuální, protože po vydatných bouřkách a silných větrech posledních týdnů jsme zasahovali v řadě případů na území celého kraje. Odstraňování spadlých stromů, větví, sloupů vedení nebo osvětlení, stejně jako i případné zajištění uvolněných předmětů hrozících pádem, pokračuje vždy i několik dnů po přechodu bouřek nebo větrů. I v relativně klidném počasí tak podobné nehody hrozí a nikdy nejsou zcela vyloučeny. Důkazem toho jsou také hlášené případy, kdy jen za poslední týden jsme vyjížděli v jedenácti případech.

Velitel zlínské stanice připravil, společně s odborníky na výcvik jednotek, situaci, kdy mohutný strom zavalil osobní automobil. Pádem došlo ke zborcení karoserie, k průniku částí větví do vozidla a ke zranění řidiče a dítěte. Cvičení bylo situováno do areálu krajské nemocnice ve Zlíně, kde parkuje větší množství vozidel a celé okolí je hustě zarostené stromy.

Po příjezdu speciálu udělal velitel zásahu rychlý průzkum. Jako první byl zjištěn stav zranění osob ve voze, následovalo zajištění prostoru proti pohybu stromu nebo vozidla a protipožární zabezpečení. Jeden z hasičů se dostal do vraku auta a začal poskytovat první pomoc. Postupně bylo zastaveno krvácení z ran, byly nasazeny krční límce a zranění byla sterilně kryta.

Jako první se podařilo vyprostit zraněné dítě na předním sedadle. Po zafixování do transportního krunýře bylo tělo vytaženo přes otevřené dveře a přeneseno do bezpečí. Řidič byl však ve vraku zaklíněno a bylo nutné použít speciální vyprošťovací nářadí. Po odstřižení obou dveří a přestřižení sloupku byl vytvořen dostatečný prostor k poskytnutí další pomoci. Hasiči tělo chránili před úlomky během vyprošťování a následně provedli vyproštění na transportní páteřní desce. V bezpečném prostoru byla zraněným dále poskytována nezbytná pomoc i ošetření.

Cvičení bylo ukončeno asi po pětadvaceti minutách akce. Velitel stanice s hasiči probral zásah a upozornil na zjištěná fakta. Získané poznatky budou dále sloužit pro výcvik hasičů, protože podobné akce jsou plánovány i pro ostatní sloužící směny.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet