Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Hořelo v budově ředitelství SŽDC

V pražské ulici Dlážděná došlo dne 30. 6. 2011 v budově ředitelství Správy železniční dopravní cesty k požáru, který si vyžádal evakuaci všech přítomných osob.

Jednotka HZS SŽDC Praha absolvolvala dnes dopoledne ve spolupráci se zaměstnanci bezpečnostního odboru SŽDC prověřovací cvičení s cílem evakuace osob z objektu ředitelství a následnou likvidaci požáru ve třetím nadzemním podlaží.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o prověřovací cvičení, nebyl s ním vyjma několika zainteresovaných osob nikdo obeznámen předem. Simulace mimořádné události měla dvě části. První z nich prověřila odpovědné zaměstnance budovy ředitelství SŽDC při plnění/provádění evakuačního plánu a společně s tím i prověření protipožárních zařízení v podobě hlášičů, druhá část byla určena pro jednotku HZS SŽDC Praha, která po dojezdu na místo, rychlém seznámení VZ s DZP (dokumentace zdolávání požáru) a provedeném průzkumu provedla evakuaci zbytku osob z budovy po schodišti a také pomocí automobilové plošiny, dále zlikvidovala požár ve třetím NP.

Krátce po půl desáté dopoledny byl jednotce HZS SŽDC Praha ze stanice Chodovská vyhlášen poplach, oznamující požár v budově ředitelství SŽDC, nacházející se v centru města v první městské části v ulici Dlážděná.


Zvětšit mapu

K události vyjelo družstvo směny B s CAS 24 Mercedes, dále automobilová plošina AP 27 a cisterna Tatra 815 CAS 32, ke koloně se připojil velitelský automobil. Během jízdy obdržel velitel zásahu přes operační středisko informaci, že valná většina v budově přítomných osob byla evakuována dle evakuačního plánu na venkovní shromaždiště na Senovážném náměsti, nacházejícím se zhruba 150 metrů od objektu Ř SŽDC.

Po příjezdu drážních hasičů byl proveden průzkum bojem – s rozvinutím hadicového vedení s tím, že rozdělovač a další proudy budou vytvořeny dle situace ve druhém patře, kde mělo dojít k požáru. Uvnitř se nácházelo ještě několik osob, které hasiči vyvedli ven, jeden z pracovníků vedení SŽDC musel být zachráněn pomocí automobilové plošiny, protože mu kouř a horko odřízlo cestu z kanceláře. Během záchrany osob probíhla neustále průzkum všech kancelářských místností, naštěstí s negativním výsledkem. Vše bylo přes vysílačku neustále hlášeno velieteli zásahu, informace poté putovala na operační středisko HZS SŽDC Praha.

Po konečné prohlídce objektu VZ sdělil, že se uvnitř nyní již nikdo nenachází, v této fázi hasiči prohledali i dvě podzemní podlaží. Požár ve třetím NP byl likvidován 1C proudem od cisterny (vedení bylo tzv. na sucho). Po likvidaci došlo na odvětrání dýmovnicí zakouřených prostor budovy pomocí přetlakové ventilace.

Cvičení splnilo svůj účel nejen v podobě překvapení, vše se odehrálo jako by se jednalo o skutečný zásah. Pozitiva i negativa se budou následně vyhodnocovat ve spolupráci HZS SŽDC a bezpečnostních pracovníků SŽDC. Během cvičení nedošlo k žádnému zranění a ani nebyla omezena veřejná doprava vyjma jedné tramvajové soupravy po příjezdu jednotky.

Pro jednotku HZS SŽDC Praha to bylo již druhé cvičení během uplynulých 24 hodin. První absolvovala směna A v noci na dnešek – požár bývalého hradla ve Vršovicích.

Sdílet