Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Celkově 9.316 událostí za červen

Jednotky požární ochrany během měsíce června zasahovaly u celkového počtu 9 316 všech událostí. Ve srovnání s ostatními měsíci letošního roku je to nejvyšší počet událostí.

Ilustrační foto

Hasiči likvidovali celkem 1 657 požárů, zasahovali u 1 420 dopravních nehod, únik nebezpečných látek likvidovali celkem 518 krát, technickou pomoc poskytli 5 138 krát, z důvodu planého poplachu vyjeli zbytečně 539 krát a ve 44 případech poskytli tzv. ostatní pomoc (např. převoz pacienta, kontrola sjízdnosti komunikace atp.)

Celkem dvacet červnových dnů zaznamenalo nadprůměrný počet poskytnutí technických pomocí hasičů (Dlouhodobý denní průměr činí 139 technických pomocí).

Technická pomoc tj. zásah jednotky požární ochrany k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů (vyproštění osob z výtahu, záchrana osob a zvířat, odstraňování překážek z komunikací, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, čerpání vody atp.)

Nejvíce událostí se zásahem hasičů patří středě 22. června 2011, kdy hasiči vyjeli do terénu celkem 655 krát, což je o 293 % více než je dlouhodobý denní průměr (denní průměr 289 událostí). Navýšení událostí bylo způsobeno bouřkami a větrem, který postupně zasáhly celé území ČR. Hasiči tento den poskytli téměř 500 krát technickou pomoc, nejčastěji spojenou právě s likvidací následků bouřek.

Naopak nejklidnější den z pohledu počtu událostí hasiči zaznamenali v neděli 27. června 2011, celkem 217 všech událostí.

Nejvíce požárů během června likvidovali hasiči v neděli 5. června 2011, a sice 81 požárů (o 47 % více, než je dlouhodobý denní průměr – tj. 56 požárů denně). Nejméně červnových požárů 34 – hasiči zaevidovali ve čtvrtek 9. června 2011.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet