Neděle 3. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dopravná nehoda v okrese Galanta

Na operačné stredisko OR HaZZ v Galante bola v nedeµu 31. júla 2011 o 12:19 hod. nahlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla s linkovým autobusom v obci Veµká Mača na ąt. ceste č.62 zo Serede do Bratislavy s následným nárazom do predajného stánku s ovocím.

Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka HaZZ z hasičskej stanice v Galante, pä» prísluąníkov s technikou MB- Atego. Po príjazde na miesto nehody sa na mieste udalosti nachádzali dve sanitné vozidlá, ktorých členovia oąetrovali zranené osoby, dve osoby predávajúce domáce produkty a dve osoby z poąkodeného vozidla Porshe Cayenne S. Z vozidiel unikali prevádzkové kvapaliny, ktoré prísluąníci ohraničili posypovým sorbentom. Oąetrené osoby pomohli prísluąníci naloľi» do sanitných vozidiel.

Na miesto udalosti sa dostavila polícia Galanta, ktorá riadila dopravu. Veliteµ zásahu si cez operačné stredisko vyľiadal na miesto zásahu dovoz ďaląích sorbentov, pretoľe z vozidiel uniklo cca 200 litrov nafty. Udalos» bola ohlásená správcovi komunikácie a boli vyľiadané ďaląie sorpčné látky od správcu komunikácie. Na poąkodenom autobuse bola vykonaná čiastočná oprava a výmena kolesa za pomoci pneumatických vankúąov. Poąkodené osobné vozidlo prísluąníci HaZZ pomohli naloľi» na od»ahové vozidlo. Po odtiahnutí autobusu na krajnicu vozovky boli uniknuté látky posypane sorbentom a zneutralizovane Bioverzalom. Po spísaní údajov sa jednotka HaZZ o 15:22 hod. vrátila na základňu. Na mieste udalosti zostali pracovnici správcu komunikácie a polícia Galanta.

mjr. Mgr. Ivan Pe»ko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet