Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Představujeme JSDH města Jindřichův Hradec

V tomto článku vás seznámíme s jednou z JPO, která působí na území města Jindřichův Hradec. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec je zařazena v kategorii JPO V.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec, která byla zřízena v roce 2009, je každoročně doplňována z rozpočtu města Jindřichův Hradec požární technikou a věcnými prostředky, za účelem vytvořit jednotku schopnou zasahovat při požárech, ale především poskytovat pomoc ohroženým nebo postiženým občanům mimořádnými událostmi, nebo krizovými situacemi v Jindřichově Hradci a okolí.

Jednotka má sídlo v areálu, kde sídlí společně s Hasičským záchranným sborem ÚO Jindřichův Hradec, avšak prostory pro ně a pro hasiče jsou rozděleny, takže nedochází k vzájemnému rušení. Hasiči zde mají společenskou místnost s kuchyňkou, šatnou, skladem a velitelskou kancelář.

Garáž je rozdělena na dvě stání, které zaujímají vozidla Renault Master s nákladním přívěsem, které bylo jednotce slavnostně předáno dne 26. 8. 2010 a nyní stojí vedle Tatry T 148 CAS 32, jež bude v několika málo dnech do výjezdu bezúplatně převedena od HZS Jindřichův Hradec.

TA Renault Master je vybaven 3 ks VDP Saturn S5 + masky CM 5 , dvoudílnou uzemňovací tyčí, elektrocentrálou HERON, osvětlovací technikou, kalovým čerpadlem s prodlužovacími kabely, motorovou pilou, lopaty, košťaty, bourací sekyrou, krompáčem, 2 ks hasících přístrojů, motovým vysavačem s kuklou na bodavý hmyz, deky a lékařským batohem, lezeckým materiálem, záchrannými lany pro tonoucí atd…Více o technice a vybavení najdete na našem webu: sdh-jindrichuvhra­dec.estranky.cz.

Primární náplní jednotky je pomoc občanům při různých neštěstích a následných zásazích, ať už společně s kolegy z HZS či jiných JSDH, tak i samostatně. Jednotka však také často provádí různé asistence, například při akcích pořádané městem, ukázky na letních táborech apod.

Svolávání jednotky probíhá pomocí SMS a AMDS z krajského operačního střediska v Českých Budějovicích.

Co se týče výjezdů, tak jednotce se každý rok zvedá počet událostí. V roce 2010 to bylo 6 výjezdů a letošní rok máme na kontě zatím 23 zásahů. Nejčastěji vyjíždíme k technickým zásahům a nejméně je požárů. Nyní probíhá i výcvik nositelů dýchací techniky pod vedením instruktora z HZS JHČ České Budějovice.

Uvidíme co nás čeká do budoucna, ale je zde snaha o získání staršího automobilu Tatra T 148 CAS 32 od HZS ÚO Jindřichův Hradec. Velké dík patří i městu Jindřichův Hradec, které nám hodně pomáhá, tak snad tomu bude i do budoucna.

JSDH města Jindřichův Hradec v příštím roce oslaví 4.výročí, SDH Jindřichův Hradec 140. výročí a HZS ÚO Jindřichův Hradec 40. výročí od vzniku.

Jaroslav Neubauer
zástupce velitele jednotky

Sdílet