Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 120 výročí SDH Tišnovská Nová Ves

Malá obec Tišnovská Nová Ves se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský, ale spadá pod Okresní sdružení hasičů OSH ČMS Žďár nad Sázavou. Obec Tišnovská Nová Ves se rozkládá asi třicettři kilometrů severozápadně od centra Brna a jedenáct kilometrů severozápadně od města Tišnov. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1358. Trvalý pobyt na území této malé vesničky má úředně hlášeno k 31. 12. – 73 obyvatel.

Sbor dobrovolných hasičů v Tišnovské Nové Vsi byl založen 26. 4. 1891. Na ustavující schůzi byli do prvního výboru zvoleni zakládající členové a to starosta Antonín Štursa, místostarosta Tomáš Marvan, jednatel František Záklasník, náčelník Antonín Baláš, podnáčelník František Žmol, I. četař Josef Janda, II. četař Josef Tesař. Sbor měl při založení 27 členů. Ještě téhož roku byla obecním zastupitelstvem zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka od fy. Smekal za 784 zl. Motorová stříkačka PPS 8 byla koupena r. 1947. V roce 1894 postavila obec za účinné pomoci členů hasičskou zbrojnici. Dne 2. 10. 1946 postihla sbor velká ztráta. Při zachraňování občana, zasaženého el. proudem zahynul náčelník Karel Fic. V 1. sv. válce padli bratři: 1914 Antonín Baláš, 1915 Antonín Janda, 1918 Hynek Janda a Silvestr Barák. Toto je několik historických mezníků zaznamenaných v Hasičské kronice okresu Žďár nad Sázavou. Neméně bohatá se i současnost.

V neděli 21. 8. 2011 oslavil za velice slunného počasí Sbor dobrovolných hasičů v Tišnovské Nové Vsi 120 let svého trvání. Program oslav začal již v sobotu 20. 8., kdy v Kulturním domě proběhla slavnostní schůze. Za okrsek Dolní Loučky shromáždění pozdravil jeho starosta br. Milan Sojka. Sbor obdržel od Okresního sdružení hasičů OSH ČMS Žďár nad Sázavou za svoji obětavost „Čestné uznání“.

Několik členů sboru při této slavnosti dostalo ocenění za mnohaletou práci ve sboru. Po schůzi následovala taneční zábava, k tanci i poslechu zahrálo hudební duo Jammiros. V neděli pokračovali oslavy veřejným hasičským cvičením. Přivítáni byli zástupci dobrovolných sborů Rojetín, Níhov, Kaly, Kuřimské Jestřabí, Žďárec, Horní Loučky a Dolní Loučky. K vidění byla technika CAS 32 Tatra 148 a DA 8 Avia 30 SDH Dolní Loučky, CAS 20 MAN TGM 18.330 4×4 BB SDH Velká Bíteš, DA Volkswagen SDH Rojetín; CAS 25 Škoda 706 a PPS 12 SDH Žďárec, DA Volkswagen Transporter SDH Kuřimské Jestřabí.

V úvodu proběhl divácky atraktivní zásah dobrovolných hasičů z Velké Bíteše při dopravní nehodě osobního vozidla. Hasiči pomocí hydraulické vyprošťovací soupravy odstranily střešní konstrukci vozidla a vyprostily zraněnou osobu z vraku vozidla, kde ji následně byla poskytnuta neodkladná první pomoc. Dále následovala soutěž v požárním sportu dospělých. V přestávce předvedli členové SDH Velká Bíteš ukázku protichemických a protižárových ochranných oděvů. Cvičení bylo ukončeno požárním útokem mladých hasičů SDH Dolní Loučky. Před závěrečným nástupem zúčastněných sborů předvedli pro místní děti svoji techniku hasiči z Dolních Louček.

Průběh soutěže vtipně komentoval br. František Bukal z SDH Dolní Loučky. Dechová hudba „Božek“ dotvářela slavnostní atmosféru dne. Celé výročí hasičů se vydařilo na výbornou. Průběh slavnostního odpoledne sledoval velký počet místních občanů. Ve výročním roce je starostou SDH Vladimír Krézek a velitel Vladimír Jakeš. Dnes má sbor 18 členů a 9 mladých hasičů. Vybavení SDH požární technikou v současné době: požární vozidlo Tatra 805, motorové stříkačky PS 8 a PS 12.

Foto: archiv SDH

David Dvořáček, DiS.
Pověřený zástupce pro styk s médii

Sdílet