Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhlo jednání zástupců Odborového svazu hasičů a vedení Ministerstva vnitra

V úterý, 9. 8. 2011 se uskutečnilo jednání,m kterého se zúčastnili ministr vnitra Jan Kubice, 1. náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška a náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Ing. Miroslava Oliveriusová. Za Odborový svaz hasičů se jednání zúčastnili předseda svazu Zdeněk J. Oberreiter, 1. místopředseda Zdeněk Juřík a poradce předsedy Ing. Jiří Nagaj.

O tom jaké jsou cesty k řešení situace, která pro rok 2012 nastane v Hasičském záchranném sboru v důsledku snížení rozpočtu o 306 miliónů korun jsme informovali. K informaci o tom, že hasiči přijdou kvůli úsporám o 354 tabulkových míst, které nebudou obsazeny po odchodech příslušníků a občanských zaměstnanců je třeba dodat, že ministr vnitra ustanoví pracovní tým složený z hasičů od nižších úrovní až po ředitele HZS krajů, který bude mít za úkol vytipovat, kde je možné v Hasičském záchranném sboru ušetřit a které funkce jsou nadbytečné a nebude je potřeba doplňovat. Tento tým by měl být jmenován v krátké době a do konce října by měl předložit závěry.

Na přímý dotaz položený ministrovi vnitra zda bude ministerstvo vnitra iniciovat otevření zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů odpověděl, že zákon se bude otevírat pouze v souvislosti se zákonem o generální inspekci bezpečnostních sborů v případě jeho přijetí. Tím vyvrátil stale častější zaručené informace o novele týkající se ustanovení zákona o hodnostním označení.

Zdeněk J. Oberreiter předseda OS hasičů – www.osh.cz

Sdílet