Pátek 1. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stavíme hasičskou stanici Modřany

Nová hasičská stanice vyroste v pražských Modřanech v ulici gen. Šišky na pozemku mezi zastávkami Observatoř Libuš a Levského.

Bude zajišťovat bezpečnostní standard cca 80 tisícům obyvatel, kteří bydlí v okolí. Snížíme tak výrazně dojezdové časy našich jednotek na sídliště Kamýk, Lhotka, Modřany, Libuš, Písnice, Cholupice, Komořany, Hodkovičky, Točná a částečně pokryjeme i Braník. V případě potřeby bude zasahovat jako posilová jednotka na celém území hlavního města. Nesmíme zapomenout ani na výstavbu nového silničního okruhu kolem Prahy. Vždyť asi 70% našich zásahů jsou zásahy technické, v nichž je zahrnuta i pomoc při dopravních nehodách.

Hasičská stanice Modřany je navržena jako dva vzájemně propojené objekty obdélníkového tvaru svírající mezi sebou pravý úhel tak, aby byl pozemek využitý v západní a jižní části.

Západní a východní část pozemku bude sloužit jako parkoviště pro zaměstnance a veřejnost. V jedné části objektu bude hasičská stanice a v jejím posledním nadzemním podlaží prostor pro Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Tam bude také mobilně umístěn pracovní prostor pro krizový štáb HZS hl. m. Prahy a záložní prostor pro krizový štáb hl. m. Prahy. Ve druhé části objektu, umístěném v severozápadní části pozemku, bude krajské operační a informační středisko a telefonické centrum tísňového volání 112 se zázemím a s technologiemi potřebnými pro tento provoz.

Technická data

Název akce, místo a termín realizace

Výstavba hasičské stanice Modřany

Lokalita, v níž bude akce realizována:

Praha 12, ulice Generála Šišky cca 300 m východně od křižovatky ulic Levského a Generála Šišky

Předpokládaný termín realizace akce:

červenec 2011 – červenec 2013

Předpokládané celkové náklady stavby:

145 000 000 Kč včetně DPH

Závazné parametry akce:

zastavěná plocha budovy – 1 960 m2 obestavěný prostor – 25 760 m3

Počet osob, které zde mají být dislokovány:

Na stanici bude sloužit 15 příslušníků v každé ze tří 24 hodinových směn + velitel stanice, tzn. celkem 46 příslušníků.

Počet osob KOPIS a TCTV – 112: 60 příslušníků ve 12 hod. směnách, ředitel odboru, vedoucí TCTV, vedoucí KOPIS, příslušník na statistické sledování události (SSU), směnový technik, administrativní pracovník.

Počet osob OBOK: 22 denních příslušníků.

Zdůvodnění pro realizaci akce:

V této části Prahy není dosud žádná stanice. Nejbližší jsou situovány na adrese Praha 5 Radotín, V sudech 1, za řekou Vltavou západně od nově plánované stanice a další se nachází na adrese Praha 4 Chodov, Květnového vítězství 2023.

Výběr uvedené lokality byl spojený zejména s výstavbou nového silničního okruhu kolem Prahy, dále s výrazným snížením dojezdových časů jednotek požární ochrany na sídliště Kamýk, Lhotka, Modřan, Libuš, Písnice, Cholupice, Komořany, Hodkovičky, Točná a částečně Braník. V uvedené oblasti bydlí cca 80 000 obyvatel.

Kromě velmi hustého osídlení se v této oblasti nachází i poměrně velké množství objektů, které mohou být z hlediska potřeby včasného zahájení naší činnosti v případě mimořádné události značně problematické a zprovozněním HS Modřany dojde k zásadnímu zkrácení dojezdových časů našich jednotek. Jedná se o tyto objekty a prostory:

  • silniční okruh kolem Prahy, zejména s ohledem na eventuální zásah v prostoru tunelu (délka cca 2 km v prostoru Komořanské stráně), mostu přes Vltavu a železniční trať Praha – Vrané (délka 236 m)
  • INTERPHARMA a.s. Praha – provoz chemické výroby na katastrálním území Komořany
  • Sportovní letiště Točná
  • Tržnice BOKAVE, Kunratická spojka 4

V lokalitě se dále nachází Obchodní centrum Novodvorská, Dům s pečovatelskou službou – Kolarovova a Olbramovická, OBI – Lhotecká, Sociálně ošetřovatelské centrum – Zárubova.

Strategické umístění odpovídá i zásahům na řece Vltavě a zásahům souvisejících s eventuální povodní (plánované umístění na kopci mimo záplavové území a velice příznivý dojezdový čas do ohrožených oblastí – zejména Modřany a Komořany).

Výstavba stanice v nové dislokaci ve městě řeší požadavky na zabezpečení dojezdových časů v rámci plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany, mimo jiné právě pro tuto část města.

Umístění stanice v rámci Prahy, následně Prahy 12, odpovídá ze stavebního a operačního hlediska všem stanoveným požadavkům.

Foto: Vladimír Polanecký

por. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha
Sdílet