Neděle 3. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únk dusíka v Šamoríne

Únik skvapalneného dusíka bol ohlásený v sobotu 13. augusta 2011 o 10:51 hod. na operačné stredisko OR HaZZ Dunajská Streda z nádrľe v priemyselnom parku na voµnom priestranstve na Seneckej ceste v ©amoríne okres Dunajská Streda.

Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka hasičskej stanice ©amorín, sedem prísluąníkov HaZZ s technikou AHZS MB Atego a AHZS MB Vario. Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, ľe na udanom mieste doąlo k úniku zostatkového mnoľstva skvapalneného dusíka cez poąkodené pretlakové ventilové zariadenie a na mieste udalosti sa nenachádzali ľiadne osoby. Následne sa na miesto udalosti dostavil riaditeµ priemyselného parku a technik prevádzky.

Jednotka HaZZ zasahovala za pouľitia dýchacích prístrojov a ochranných oblekov, pričom bolo zistené miesto úniku dusíka cez poistný ventil. Prísluąníkmi HaZZ bolo zabezpečené vymedzenie nebezpečného pásma a zamedzenie vstupu osôb do areálu parku v súčinnosti zo zloľkami polície, ktoré boli vyzvané k zabezpečeniu evakuácie osôb z polyfunkčného domu. Ďalej bolo vykonané monitorovanie miesta zásahu analyzátorom plynov, pričom nebezpečná koncentrácia nebola zistená.

V čase o 12:25 hod. doąlo k úplnému vyprázdneniu zostatkového mnoľstva plynu v technológii a po príchode technika prevádzky v čase 12:53 hod. bolo vykonané prepojenie potrubia na záloľný pretlakový ventil. Následne bolo miesto udalosti odovzdané predstaviteµom prevádzky. Po ukončení zásahu sa jednotka o 13:04 hod. vrátila na základňu.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet