Sobota 2. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 115 let hasičstva v Přehořově

Tento rok je tomu právě 115. Let, co se v hlavách usedlíků v Přehořově zrodil nápad na vytvoření dobrovolného hasičského sboru. Tehdy se psal rok 1896.

Letos, 13. srpna, se na toto významné jubileum konaly hasičské slavnosti, při kterých byl rovněž sboru předán i nový rychlý zásahový automobil VW Transporter. Celou akci se stylově ujal moderovat příslušník HZS Jčk p. Zdeněk Malkovský. Na začátku akce se konal na nádvoří hasičské zbrojnice slavnostní nástup, kde byli představeni hosté. Mezi nimi příslušníci HZS Jčk p. Martin Škulina (vedoucí IZS a služeb – ÚO Tábor) a Libor Šmahlík (velitel stanice Soběslav). Dále starosta okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka p. Alois Pazdera, starosta místního sboru p. Jaroslav Houška či starosta obce p. Petr Mašek. Přivítáni byli i zástupci dobrovolných sborů z Bechyně, Bělče, Kvasejovic (Sedlec-Prčicko), Lžína, Mezné, Ml. Vožice, Pleší, Suchdola n. Luž., Tábora, Tučap, příslušníci HZS stanice Soběslav a vodní záchranná služba Soběslav. Moderátor následně přečetl projev, kde zhodnotil posledních deset let místního sboru, za kterých se zde dosáhlo největšího rozmachu hasičství. Po seznámení s programem následoval slavnostní průvod, který byl zakončen kladením věnce k pomníku padlých za doprovodu vlajkonošů a státní hymny.

Další program se již odehrával před samotnou hasičskou zbrojnicí, kde došlo k předání vozidla RZA VW Trasnporter. Tento přijel při blikajících majácích, naleštěný, před zraky hledících. Starosta obce předal veliteli místní jednotky p. Mendlovi oficiálně klíče od vozu a následoval přípitek se starostou okresního sdružení hasičů a zástupců HZS. Dále bylo vozidlo posvěceno farářem p. Valáškem.

V dalším bodě byli oceněni hasiči za obětavou práci pro sbor a občany. Medaili za zásluhy obdržel velitel sboru p. Jaromír Mendl a medaile za přestavbu vozidla VW Transporter – za příkladnou práci hlavní strojník p. Martin Šimek a zástupce velitele p. Michal Paleček. Z rukou starosty okresního sdružení rovněž převzal velitel medaili za příkladnou práci pro celý sbor dobrovolných hasičů Přehořov, kterého si velmi vážíme. Krásnou tečkou při předávání byla socha sv. Floriána od starosty partnerského sboru z Kvasejovic p. Zavadila. Po krátkém dešti následoval další program a tím bylo představení techniky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého okresu a spanilá jízda vozidel. Této se zúčastnilo celkem 18 kusů techniky jako např. 7 druhů cisternových automobilových stříkaček, 3 rychlé zásahové automobily, 4 dopravní automobily či na přívěsu hasičský člun, přenosné motorové stříkačky, vozidlo vodní záchranné služby nebo historická stříkačka z počátku 20. století. Za komentáře zástupců vlastnící tuto techniku se postupně o ní mohli všichni více dozvědět a prohlédnout si ji.

Hlavní vozidlo, které bylo posléze představeno, byl nový RZA VW Transporter hasičů místních. Vozidlo, jež si postavili hasiči sami. Každý z výše jmenovaných na něm strávil více jak 900 hodin práce, což odpovídá přibližně šesti měsícům klasické pracovní doby, avšak samozřejmě bez nároku na mzdu. Po představení vozu následovaly samotné ukázky práce hasičů a záchranářů jako vyproštění osob z havarovaného vozidla (jednotka Suchdol n. L. a vodní záchranná služba Soběslav) či hašení hořícího automobilu vysokotlakem, na kterém se již předvedl společně se Suchdolem n. L. i domácí nový RZA VW Transporter.

Pro děti byla vrcholem poslední část odpoledního programu – pěnová show v podání jednotky z Ml. Vožice. Ta za pomoci agregátu na lehkou pěnu utvořila obrovský kopec pěny, ve které se všechny děti nad míru vydováděly. V podvečer už pokračoval program živou muzikou až do ranních hodin. Poděkovat bychom tímto chtěli všem výše jmenovaným hasičům, kteří přijali pozvání, či vystavili nebo předvedli svou techniku. Díky jim všem se tak oslava 115. výročí v Přehořově zařadila mezi hasičské akce na vysoké úrovni. Poděkování si rovněž zaslouží nejen všichni členové našeho sboru, ale i naši nejbližší – rodiny, manželky a přítelkyně, které nás podporovaly nejen při práci na VW, ale i během uplynulých deseti let. Nové vozidlo VW Transporter je mimo jiné jedno z mnoha mezníků sboru za posledních deset let a uvidíme, co náš sbor v budoucnu čeká. Všichni tak doufáme, že se ještě nevyplní slova velitele sboru, že hasiči Přehořov jsou právě na vrcholu.

Pozn. redakce: O novém Volkswagenu přineseme v nejbližších dnech samostatný článek.

Michal Paleček

Sdílet