Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči zachránili srnu

Na ohlasovňu poľiarov hasičskej stanice v Hlohovci bol v stredu 24. augusta 2011 o 09:00 hod. nahlásený technický zásah, zakliesnená srna v rieke Váh zo ąulekovskej strany pribliľne meter od brehu.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja prísluąníci HaZZ s technikou AHZS Atego. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, ľe srna je zakliesnená v konároch vo vode. Pri uvoµnení srny z konárov sa srna vyplaąila, odskočila a prúd ju unáąal cca 150 metrov.

Tam prísluąníci HaZZ srnu chytili, vytiahli z vody a čakali na príchod členov miestneho poµovného zdruľenia, pretoľe veterinárny lekár sa nemohol dostavi» na miesto. Po príchode poµovníkov im prísluąníci srnu odovzdali, zbalili vecné prostriedky a o 10:59 hod. sa vrátili na základňu.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet