Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pád časti múru v Trnave

Na operačné stredisko OR HaZZ v Trnave bola v stredu 24. augusta 2011 o 19:12 hod. nahlásená cez KS IZS Trnava spadnutá čas» muru neobývaného rodinného domu na Hollého ul. v Trnave.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja prísluąníci HaZZ s hasičskou technikou Nissan Navara. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, ľe doąlo k zrúteniu múru neobývaného domu o rozmeroch cca 15 × 10 metrov do dvora rodinného domu. Súčasne s príchodom jednotky HaZZ sa na miesto udalosti dostavili prísluąníci PZ Trnava. K zraneniu osôb nedoąlo.

Pretoľe hrozil pád zvyąnej časti muru bolo potrebné evakuova» osoby zo susediaceho rodinného domu, do ktorého dvora sa zrútil múr. Prísluąníci HaZZ evakuovali sedem osôb /4 dospelé a 3 deti/. Veliteµ zásahu si na miesto udalosti vyľiadal ďaląiu techniku. Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka o počte dvaja prísluąníci s hasičskou technikou MB Vario. Na miesto udalosti bola vyľiadaná Mestská polícia, ktorá sa na miesto dostavila súčasne s náčelníkom MsP.

Prísluąníci HaZZ odpojili susediaci dom od prívodu el. energie a plynu. Po obhliadke miesta udalosti statikom mesta a konzultácii s primátorom mesta bolo rozhodnuté, ľe v ďaląích prácach na odstránení následkov pádu časti múru sa bude pokračova» nasledujúci deň. Miesto udalosti bolo odovzdané MsP Trnava, ktorá bude monitorova» miesto udalosti aľ do nasledujúceho dňa. Po ukončení zásahu sa jednotka HaZZ o 21:08 hod. vrátila na základňu.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet