Sobota 25. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ve Skašticích opět hořelo seno a sláma

Dne 27. 8. 2011 v 08:49 hod. byli hasiči informováni o požáru stohu ve Skašticích na Kroměřížsku. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže se dvěma cisternami, kterou postupně posílily jednotky dobrovolných hasičů z Kroměříže, Chropyně, Břestu, Hulína, Zářičí, Holešova a Bílan.

Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v blízkosti parkurového závodiště došlo k rozsáhlému požáru stohu a seníku.

Rozsáhlá události si vyžádala vyhlášení II. stupně požárního poplachu a na místo vyjelo větší množství jednotek hasičů. Požár zachvátil velký zastřešený seník se zásobou slámy i sena a následně se rozšířil také na velký stoh vedle haly.

Velitel zásahu nechal povolat další posily a postupně se snažil organizovat požární útoky k lokalizaci požáru. Během zásahu se hasiči snažili dostat ze seníku tlakové lahve s plynem, které zde byly uskladněny. Silnější vítr v okolí podporoval hoření jak na venkovním stohu, tak také na materiálu v hale, kde prohořela lehká konstrukce.

Požár byl v těsné blízkosti parkurového závodiště, kde byla zrovna akce pro veřejnost. Vzhledem k šíření nebezpečného kouře rozhodl velitel zásahu o ukončení akce a všechny osoby byly vykázány do bezpečné vzdálenosti. Nikdo tak nebyl zraněn, a to včetně koní.

Dostatek vody k hašení byl zajištěn z nedalekého rybníka, odkud hasiči čerpali vodu do napojených cisteren. Celá hala i venkovní stoh jsou nadále prolévány mnoha proudy vody a hasiči se snaží udržet požár pod kontrolou. Uvnitř haly jsou výrobní stroje na pelety a stroje poháněné plynem z tlakových lahví. Hasiči tlakové nádoby soustavně chladí a snaží se nadále zabránit případnému výbuchu.

11:00
Na místě už pracuje vyšetřovatel hasičů z Kroměříže. Ten od zástupců majitelů a poškozených společností zjistil, že požár zasáhl asi 30 tun navezené slámy a sena. Dále je značně poškozena samotná hala, a to plášť i konstrukce. Uvnitř jsou stroje na výrobu pelet a další technika. Odhadovaná škoda může být vyšší než 10 mil. Kč.

11:30
Velitel zásahu ohlásil lokalizaci požáru. Nadále pokračují intenzivní hasební práce, které se odhadují na celý dnešní den. Některá hořící místa v hale jsou pro hasiče stále nedostupná. Hasiči se připravují na dlouhotrvající zásah. Zástupci obce zajišťují dostatek nápojů a stravu. Hasiči posilují zásoby pohonných hmot a nezbytnou technickou podporu. Byl zřízen štáb velitele zásahu.

11:45
Na místo zásahu dorazil těžký pracovní nakladač, který pomůže rozvážet hromady zničené a prohořívající slámy. Hasiči budou nadále materiál hasit a dostávat se k dalším ohniskům požáru v uskladněném materiálu.

13:00
Přijel další nakladač, který posílil rozvážení prohořívajících hromad slámy ze stohu u haly. Silný vítr stále podporuje hoření, které se nedaří rychleji uhasit. Silný kouř je hnán do okolí a hasiči musí na řadě míst stále zasahovat v dýchacích přístrojích. Velitelé úseků prochází svá místa zásahu s termokamerou a jsou kontrolovány teploty jak v hale, tak i na konstrukcích nebo strojích.

15:00
Hasiči postupně střídají jednotky na místě zásahu. Do akce byla povolána jednotka profesionálních hasičů ze Zlína a jednotky dobrovolných hasičů z obcí Kunovice, Zdounky, Kvasice, Napajedla, Rataje a Němčice nad Hanou.

18:00
Hasičům se podařilo zvládnout a uhasit požár na stohu slámy vedle haly. Zásah se nadále soustředí na hašení v hale. Hasičům se postupně podařilo utlumit plameny natolik, že mohli více vstoupit do vnitřních prostor a účinněji hasit. Později mohl do haly vjet speciální nakladač s dlouhým hydraulickým ramenem, který nabíral prohořívající slámu a vyvážel ji ven k dalšímu postupnému dohašování.

22:00
Hasiči znovu střídají své vyčerpané kolegy. Na místě zůstává šest jednotek hasičů, které budou pokračoval v hasebních pracech až do ranních hodin. Operační středisko HZS Zlínského kraje má v záloze další jednotky pro případné vystřídání. Pokračuje soustavné vyvážení hořící slámy ze zničené haly a dohašování na volném prostranství.

28. 08.

Hasiči celou noc pokračovali v dohašování prohořívající slámy, kterou se dařilo vyvážet z haly zasažené požárem. Slámy byla ukládána mimo objekt a dále prolévána vodou z několika proudů vody.

06:30
Hasiči vystřídali další jednotky povolané z dobrovolných sborů obcí Morkovice, Podhradní Lhota, Zahnašovice, Chvalčov a Bystřice pod Hostýnem. Do této chvíle tak bylo do boje s požárem nasazeno už dvacet jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů ze dvou krajů.

09:00
Čtyřiadvacet hodin po ohlášení požáru. Desítky tun vyvážené slámy zabraly veškerý venkovní prostor majitelů. Velitel zásahu musí vyřešit další postup prací. V hale zůstává stále značné množství prohořívající slámy, kterou bude nutné dostat ven a dále dohasit. Pracovní nakládací stroje stále pomáhají hasičům řešit tuto mimořádnou událost. Zásah a hasební práce budou pokračovat i dnešní den.

12:00
Majitel se domluvil na uskladnění zničeného materiálu na sousedním pozemku a likvidační práce mohly pokračovat bez přerušení. Hasiči nadále pokračují v nesnížené intenzitě v prolévání sena vodou, které je nadále vyváženo ze zničené haly. V objektu nadále zůstává asi jedna třetina sena, kterou je nutné dostat ven. Hasiči odhadují, že práce budou pokračovat do dnešního večera.

17:30
Velitel zásahu z místa potvrdil, že i nadále pokračují hasební práce podle stejného scénáře. Stále je ze zničené haly vyvážena prohořívajícíc sláma, která je na určené venkovní ploše dále hasiči dohašována.

20:00
Velitel zásahu potvrdil, že práce budou pokračovat i v noci. Podařilo se zajistit ochotného řidiče nakladače, který bude i nadále vyvážet prohořívající seno z haly ven. Je připraveno další střídání jednotek dobrovolných hasičů, které zajišťují nepřetržité práce s likvidací požáru.

Vyšetřovatel hasičů nadále spolupracuje s policií na objasnění příčiny vzniku této mimořádné události. Po ohledání požářiště byla získána představa o šíření plamenů. Příčiny vzniku požáru jsou stále v šetření. Majitelé zasaženého objektu, zničených strojů a materiálů upřesnili vyčíslení škod, které je aktuálně na hodnotě asi 17 mil. Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek asi za 7 mil. Kč.

29. 08. 2011

07.00

Třetím dnem pokračují hasební a likvidační práce po rozsáhlém požáru slámy ve skladovací a výrobní hale na pelety ve Skašticích na Kroměřížsku.

Hasiči už druhou noc po sobě nepřerušili práce spojené s dohašováním desítek tun prohořívající slámy uskladněné v hale. Nadále pokračuje postupné vyvážení materiálu na venkovní volnou plochu a důkladné prolévání vodou.

Hasiči znovu střídají své kolegy u zásahu. Počet nasazených jednotek se začíná blížit třiceti. I nadále musíme pokračovat ve vyvážení slámy a v dohašování. Uvnitř haly není možné nechat slámu vyhořet pod dohledem hasičů, jak by tomu bylo např. na volné ploše. Není možné riskovat další rozhoření, případně další poškození narušené budovy.

09:00

Kolem osmé hodiny došlo k závadě na nakladači, který se podařilo nahradit dalším pracovním strojem o hodinu později. Nadále pokračují dohašovací práce v prohořívaící slá­mě.

10:30

Hasiči stojí před dalším problémem. Požár zasáhl uvnitř haly také dva velké zásobníky, ve kterých je přes 10 tun pelet. Uvnitř nahřátých násypníků došlo k požáru, který musí hasiči zlikvidovat. Spodní dvířka na vysypávání pelet ze zásobníků byly žárem poškozeny a hasiči je museli otevřít násilím. Uvolněné pelety jsou nabírány a vyváženy ven. Nadále pokračuje dohašování i na prohořívající slá­mě.

Na místě znovu pracuje tým vyšetřovatelů hasičů i policie. Stále se snažíme přijít na příčinu vzniku ničivého požáru, tkerý napáchal vysoké škody. Možností a příčin vzniku mimořádné události je stále několik a jsou postupně prověřovány.

13:00

Tým vyšetřovatelů hasičů na místě skončil svou práci. Vyšetřovatelé konstatovali, že nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru mohlo být samovznícení slámy po jeho zapaření nebo možnost nedbalostního jednání neznámé osoby. Verze úmyslného založení požáru je méně pravděpodobná, a to vzhledem k faktům, kdy speciálně cvičený pes nenalezl žádné stopy po akcelerantech hoření, ani to nebylo zjištěno při samotném ohledání místa.

Vyšetřovatelé se dále zabývají otázkou samotné výroby a uskladnění slámy. Majitelé doložili doklady o uskladnění zatím asi 250 tun sena a slámy. Samotný požár zničil asi 30 tun materiálu, tedy asi jednu třetinu, zbytek byl znehodnocen kouřem a vodou. Více než 10 tun pelet bylo vyvezeno z požárem zasažených zásobníků. Je rovněž porovnávána dokumentace schváleného provozu, a daného objemu materiálu ke zpracování, s aktuálně zjištěným stavem na místě zásahu.

13:53

Hasiči nadále pokračují v likvidaci mimořádné události. Po rozvozu pelet ze zásobníků je nadále vyvážena také zbývající sláma, která zabírá prostor asi jedné třetiny haly a dosahuje výšky asi jednoho metru. Hasiči předpokládají, že na místě zůstanou celý dnešní den. Ve venkovním prostoru u haly byla vytvořena vrstva vyvezené slámy, která pokrývá všechny okolní plochy. Sláma je dále dohašována a hromady jsou průběžně rozhrabávány.

15:00

Velitel zásahu ohlásil likvidaci požáru. Po 54 hodinách zásahu tak hasiči redukují své počty jednotek ve Skašticích. Na místě byla nařízena nutná dohlídka po požáru, která bude trvat do úterního rána a vystřídají se v ní čtyři jednotky dobrovolných hasičů.

Obava z možného samovznícení vodou prolité slámy na venkovních plochách byla hasiči snížena v samotné výšce vyvezené vrstvy materiálu. V té by nemělo docházet k nebezpečnému zvyšování teploty na kritickou mez, a to ani v aktuálním slunečném a horkém dnu.

Případné skryté projevy hoření, které podobné požáry doprovází, budou likvidovány hasiči z nařízeného dohledu po požáru.

30. 8. 2011

Nařízená dohlídka po rozsáhlém požáru ve Skašticích na Kroměřížsku byla prodloužena.

Dne 30. 8. 2011 v 07:00 hod. bylo plánováno ukončení dohlídky po rozsáhlém požáru slámy v obci Skaštice, který hasiči likvidovali během předcházejících tří dnů. Nad úterním ránem se však nad vyvezenou slámou objevil místy kouř a došlo k projevům hoření ve skrytých ohniscích.

Byla prodloužena doba dohlídky po požáru, a to nejméně do úterního odpoledne. Na místo byly vyslány další dvě jednotky dobrovolných hasičů z obcí Racková a Šelešovice, které vystřídají noční směnu a nadále budou dohašovat některá místa.

Hasiči musí postupně problematické úseky znovu rozhrabat a dohasit. Cílem je znovu zabránit dalšímu rozhoření vyvezené slámy z haly a zabránit rozšíření na vyskladněný materiál na volné ploše.

Opětovné rozhoření některých míst hasiči předpovídali a skryté projevy hoření se daly očekávat. U rozsáhlých požárů se v praxi s těmito jevy setkáváme, a proto také místo neopouštíme hned po uhašení hlavního požáru. Z tohoto pohledu nejde o nic překvapivého.

Dne 1. 9. 2011 v 11:16 hod. byli hasiči znovu informováni o požáru ve Skašticích.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozem, kterou posílily jednotky dobrovolných hasičů z Kroměříže a Hulína. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo ke znovurozhoření na několika hromadách sena a slámy.

Už šestý den po sobě hasiči zasahovali ve Skašticích. První čtyři dny jsme likvidovali rozsáhlý požáru, který přímo zasáhl desítky tun sena a slámy. Další stovky tun materiálu museli hasiči postupně prolévat vodou a zabránit rozšíření plamenů během vyskladňování z výrobní haly.

Ve čtvrtek před polednem byli znovu hasiči požádáni o pomoc poté, co se znovu nad hromadami objevil kouř. Hasiči znovu začali prolévat prohořívající místa, která musela být dále rozhrabávána jak těžkou technikou, tak i jednoduchými prostředky. Během dvou hodin zásahu se podařilo situaci zvládnout a jednotky se vrátily na základny.

Ve středu 31. 8. 2011 v 10:10 hod. jsme vyjížděli prakticky na stejný problém, který se v aktuálních horkých dnech dal očekávat. Zvláště v zapařeném seně jsou stále vhodné podmínky pro samovznícení materiálu a je nutné místo nadále hlídat.

Majitelům jsme doporučili, aby vyvezený materiál odvezli nejlépe na pole a tam ho nechali zaorat. Případně se těžkou technikou pokusili snížit výšku vyvezeného materiálu, aby tak zmírnili možné nebezpečí ze samovznícení.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet