Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Za prázdniny zemřelo na přejezdech šest lidí

Během dvou prázdninových měsíců zemřelo na železničních přejezdech v České republice šest lidí, což je o dva více než v minulém roce. Celkový počet usmrcených na železničních přejezdech za celý letošní rok však není ani poloviční při srovnaní se stejným obdobím roku 2010. Celkově již na železnici v letošním roce zahynulo 155 lidí.

První polovina letošního roku se nesla ve znamení nižšího počtu nehod i počtu usmrcených při těchto událostech při porovnání s rokem 2010. Ke změně došlo během prázdninových měsíců, kdy se na železničních přejezdech událo celkem 36 nehod (stejně jako v roce 2010), avšak při těchto nehodách zahynulo 6 lidí, což je o 50 % více než v roce 2010, a zároveň se jedná o druhý nejvyšší počet usmrcených za poslední čtyři roky. Pozitivní vývoj eviduje Drážní inspekce ve vývoji statistiky počtu zraněných při nehodách na železničních přejezdech. Zatímco v roce 2010 bylo během dvou měsíců letních prázdnin zraněno 20 lidí, letošní čísla udávají hodnotu o 15 % nižší.

Statistiky za prvních 8 měsíců roku 2011 uvádějí celkový počet nehod na železničních přejezdech 115, což je o 35 % méně než ve stejném období roku 2010. Současně s nižším počtem nehod eviduje Drážní inspekce i nižší počet usmrcených při těchto mimořádných událostech. V letošním roce zahynulo na železničních přejezdech 16 lidí, což je v porovnání s rokem 2010 o 54 % méně. Zároveň se jedná o nejnižší počet usmrcených za prvních 8 měsíců roku za poslední 4 roky. Zatímco u počtu nehod i usmrcených eviduje Drážní inspekce pokles, tak počet zraněných při těchto nehodách dosál čtyřletého maxima (79), a je tak o 7 % vyšší než v roce 2010. Tento stav je způsoben především závažnou nehodou ze dne 30. 3. 2011 mezi Velkými a Malými Hošticemi, při které bylo zraněno 31 osob.

Významný podíl na počtu usmrcených na železnici mají každoročně střety vlaku s osobou. Během letních prázdnin letošního roku se událo 39 střetů vlaků s osobou, při kterých bylo usmrceno 29 a zraněno 10 osob. V porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení počtu nehod i zraněných o 2 a vyrovnání počtu usmrcených.

Statistiky za celý letošní rok však udávají hodnoty nejvyšší od roku 2008. Od začátku roku se v České republice událo 175 střetů vlaků s osobou, což je o necelé dvě procenta více než ve stejném období roku 2010. Současně došlo k nárůstu usmrcených osob při těchto mimořádných událostech, kterých je v letošním roce (137) o 10 % více, než v roce předcházejícím. Zatímco v roce 2010 bylo smrtelných necelých 73 % nehod, tak v letošním roce se již jedná o úmrtí ve více než 78 % případů. Pokles zaznamenala Drážní inspekce u počtu zraněných osob při těchto nehodách. Letošní statistiky uvádějí za prvních 8 měsíců roku 40 zraněných, což je o 16 % méně, než v roce 2010.

Celkem v letošním roce na železnici zahynulo 155 lidí, přičemž pouze dvě úmrtí nebyla ve spojitosti s nehodu na přejezdech nebo střetem vlaku s osobou (v jednom případě se jednalo o osobu naskakující do rozjetého vlaku a v druhém o smrt cestující při srážce vlaků ze dne 2. 2. 2011 u Vodňan)

I když se letošní rok vyznačuje snížením poměru počtu nehod a usmrcených na železničních přejezdech (v roce 2010 byla smrtelná každá pátá nehoda na přejezdu, v roce 2011 je smrtelná každá sedmá), Drážní inspekce přesto upozorňuje na rizika spojená s pohybem v okolí železnice a znovu opakuje, že drážní doprava má před provozem na pozemních komunikacích vždy přednost.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

Mgr. Martin Drápal, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Sdílet