Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Majáky – část 1

Jak jsme vám slíbili, nyní uvádíme první z řady malého seriálu o majácích, sirénách a věcech s tím souvisejících. V prvním dílu se budeme zabývat především právní úpravou pro ČR.

Modré majáky

Začněme tedy majáky modré barvy. Tyto musí být doplněny i „zvláštním zvukovým zařízením“ – tedy lidově houkačkou nebo, chcete-li, sirénou. Majáky (nebudu citovat přesné znění zákona) mohou být dle pravidel silničního provozu vybaveny vozidla:

a) Policie ČR,
b) Vězeňské služby ČR,
c) Vojenské policie,
d) Některá vozidla obecní (městské) policie,
e) Hasičských záchranných sborů,
f) Důlní záchranné služby,
g) Poruchové služby plynárenských zařízení,
h) Zdravotnické záchranné služby a DRNR,
i) Armády ČR využívaných u záchranných útvarů.

Vláda dále nařízením stanovila další vozidla, která mohou být modrými majáky vybavena. Jsou to vozidla:

a) Prezidenta republiky,
b) Předseda Poslanecké sněmovny a senátu Parlamentu ČR,
c) Členů vlády,
d) Náčelníka GŠ AČR, velitelů vzdušných sil, logistiky a pozemních sil AČR,
e) Jednotek požární ochrany,
f) Vojenských hasičských jednotek,
g) Horské služby,
h) Celní správy,
i) Poruchové služby energetických zařízení,
j) Speciální motocyklové jednotky Hradní stráže,
k) Státní plavební správy,
l) Dopravních podniků měst: hl. m. Prahy, Hradec Králové, Liberec, Ostrava a Plzeň,
m) Právnických osob provozujících dráhu lanovou, tramvajovou nebo trolejbusovou,
n) Svazu záchranných brigád kynologů ČR Žatec.

Dále jsou zákonem stanoveny další podmínky, především pro řidiče takového vozidla. Tak například se musí jednat o řidiče, kterému je nejméně 21 let, dále musí být fyzicky zdatný (o čemž musí v případě potřeby doložit lékařské potvrzení) a musí vlastnit „Profesní osvědčení“, které musí při kontrole předložit.
I provozovateli jsou zde kladeny některé zvláštní podmínky, např. přistavení vozidla k technické prohlídce pravidelně každý rok atd.

K čemu vlastně slouží modré majáky?

Už od pradávna bylo nutné přepravit „techniku“ a lidi – odborníky na místo události. Ne všude bylo možné mít na každé ulici četníka nebo požární hlídku, ne všude byla hned po ruce stříkačka. Vzhledem k provozu (i chodců) se dokonce ještě před vznikem prvního automobilu (např. koňské spřežení) bylo nutné vypořádat se s tím, jak se dostat k místu případu co nejrychleji.Takže samozřejmě při jízdě docházelo k nehodám, především s chodci, protože se neustále pletli dopravním prostředkům v cestě.

Bylo nutné nějak upozornit na jízdu prostředku a muselo být zřejmé, že spěchá. Proto se zavedlo např. zvonění zvonem, nebo se používaly údery kovovou tyčí do zavěšené kolejnice apod. Postupně se k tomu přidala lucerna, později světlo. Zprvu jen bílé, nepřerušované, potom se dávaly červené clony. Města se rozšiřovala, dopravních prostředků přibývalo a jak provoz houstl, bylo třeba být vidět stále lépe. Takže zdokonalovalo se i toto zařízení. Postupem doby světla začala blikat, i sirény se zlepšovaly až do dnešní podoby. K přednosti v jízdě se začala většinou užívat světla červené barvy. Pak se k nim někde přidávala i bílá světla (např. USA). Dodnes např. v Turecku se používají pouze červená světla, a např. v New Yorku je běžná červená s bílou. Pak se evropské země dohodly na barvě modré. Někde v kombinaci s červenou, někde v kombinaci s bílou. Ale např. ve Španělsku se u hasičů a záchranky běžně používá žlutý maják.

U nás minulý režim nařídil používat pouze modrou barvu a pro červenou se zavedla „absolutní přednost v jízdě“, kterou využívala jen vládní kolona. Dokonce ani záchrana života neměla před vládní kolonou přednost. Hned po revoluci byla správně absolutní přednost v jízdě zrušena. Ale někdo si to vyložil tak, že červený maják vymysleli komunisti a že je to jenom k absolutní přednosti a co je komunistické, to je špatné (tím se nechci minulého režimu nějak zastávat). V současné době jsou tedy u nás červené majáky zakázané. V zahraničí i u nás se ale přichází na to, že jsou situace, kdy modrá není příliš dobře vidět. Je prokázané, že červená je agresivnější barva a jako taková je například v mlze, dešti, za slunečného počasí apod. vidět daleko lépe. Naopak modrá zase ale vyniká v hustém provozu a ve tmě. Takže se leckde přechází na kombinaci modré a červené. Bohužel, u nás na to nepřichází nikdo z kompetentních míst.

Samozřejmě dodnes zůstal účel použití stejný. K záchraně života a majetku větších hodnot je třeba přes velmi silný provoz dostat se co nejrychleji k místu případu. V zákoně je na toto pamatováno, řidiči „houkajících“ vozidel mají na některé ustanovení zákona při jízdě výjimku. Řidič takového vozidla tedy nemusí respektovat:

a)Dopravní značky a signály a světelné zařízení (POZOR! Tím není zbaven povinnosti uposlechnout pokyny policisty),

b)Nemusí se podrobit dechové zkoušce a lékařskému vyšetření ke zjištění, zda-li není ovlivněn návykovou látkou (v případě potřeby až po jízdě),

c)Nedává přednost chodcům,

d)Nemusí dát vozidlo ke kontrole na překročení maximální přípustné hmotnosti a ke kontrole technického stavu vozidla policií nebo celním orgánem (opět v případě potřeby až po jízdě),

e)Může ostatní účastníky obtěžovat zejména nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží, ponechávání motoru v chodu apod.

f)Nemusí jet vpravo a při pravém okraji vozovky,

g)Smí jet po krajnici, může si vybrat v daném směru jízdy kterýkoliv z jízdních pruhů, bez ohledu na provoz,

h)Nemusí respektovat „zip“, připojovací či odbočovací pruh,

i)Nemusí zastavovat v zastávce za vozidlem MHD, rovněž nemusí jet podél nástupního ostrůvku vpravo,

j)Může jet po tramvajovém pásu či ve vyhrazeném jízdním pruhu,

k)Může předjíždět vpravo i vlevo, na přechodu, ve křižovatce s řízeným provozem (světelné signály, policista), na železničním přejezdu apod.

l)Může náhle snížit rychlost jízdy, zdržovat pomalou jízdou, nemusí dodržovat maximální povolené rychlosti (POZOR! Nesmí překročit maximální povolenou rychlost vozidla či jednoho z vozidel jízdní soupravy), nemusí dodržovat max. rychlost 50 km/h při jízdě se sněhovými řetězy,

m)Nemusí nechávat vzdálenost umožňující předjetí jiným vozidlem,

n)Nemusí se vyhýbat vpravo při jízdě s protijedoucími vozidly anebo couvat k umožnění průjezdu protijedoucích vozidel,

o)Nemusí přibírat potřebný počet poučených a způsobilých osob k zajištění problémového odbočení,

p)Nemusí se zařazovat co nejblíže vpravo při odbočování doprava, obdobně i vlevo,

q)Nemusí dávat při jízdě křižovatkou přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici (obdobně platí i pro vjíždění a vyjíždění z místa ležícího mimo vozovku),

r)Může vjet do křižovatky, i když mu situace v nebo za křižovatkou neumožňuje plynulé projetí,

s)Nemusí očistit znečištěné vozidlo při vjíždění na komunikaci z místa ležícího mimo vozovku,

t)Nemusí respektovat pravidla pro otáčení a couvání, nesmí však ohrozit ostatní účastníky,

u)Nemusí respektovat pravidla pro zastavení a stání, kromě vyjíždění od okraje nebo od chodníku,

v)Nemusí umísťovat trojúhelník při nouzovém stání,

w)Před železničním přejezdem se nemusí řadit v jednotlivém pořadí, nemusí dodržovat rychlost při příjezdu a přejezdu, nemusí zastavit u DZ „Stop“,

x)Nemusí „troubit“ jen k odvrácení hrozícího nebezpečí,

y)Může mít zakrytou či znečištěnou činnou plochu světel (POZOR! U policie a hasičů je vnitřním předpisem stanovena povinnost mít za jízdy na VRZ rozsvícena světla, tyto musí být vidět – jde o naši bezpečnost),

z)Na dálnici smí vjíždět a z ní vyjíždět i na jiných místech, než k tomu určených, smí zastavit, otáčet se, couvat, vjíždět na střední dělící pás, nemusí jet více než 80 km/h v případě poruchy,

aa)V pěší zóně nemusí dodržovat max. rychlost 20 km/h a respektovat zákaz vjezdu.

POZOR! Ať se děje, co chce, nesmí dojít k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Takže zkrátka nesmí dojít k dopravní nehodě!

Na uklidněnou: řidiči ostatních vozidel musí takovým vozidlům umožnit bezpečný a plynulý průjezd. V praxi je to problém, protože ne vždy se řidiči zachovají tak, jak mají, ať už schválně nebo z blbosti.

Jedna věc závěrem: za jízdy nesmí řidič vozidla jedoucí na VRZ jíst, pít a kouřit.

Červené a bílé majáky

Jak jsem již napsal výše, červené a bílé majáky jsou u nás zakázány. Rovněž za jízdy nesmíme užívat výstražná světla oranžové barvy (např. Elsec apod.). Alespoň zatím. Osobně doufám, že se to snad v budoucnu změní, ale o tom v dalším dílu.

Žluté majáky

Prozatím se nebudeme zabývat ostatními vozidly, o tom snad jindy v případě vašeho zájmu. Spíše bych se zde chtěl zaměřit na kombinaci žlutého a modrého majáku na vozidlech hasičů apod. Tato kombinace je přípustná pouze v jednom jediném případě. Jedná se o speciální vozidla, např. autojeřáb. Rozhodující je umístění majáku. Pokud je na nástavbě, tzn. třeba na kabině obsluhy či rameni jeřábu, jedná se o výstražný ochranný prvek, který je součástí nástavby a tím je třeba pouze homologace takového zařízení, nemusí však být uveden v technickém průkazu od vozidla. Pokud je však jinde, např. na kabině řidiče, pak je třeba ho mít i schválený a zapsaný v TP. Rozhodujícím kritériem pro takovou kombinaci je to, jestli může daný stroj svojí pracovní činností ohrozit BESIP. Prakticky se to ale například nevztahuje na automobilový žebřík, kontejnerový vůz apod. Faktem je, že sice žlutý maják varuje před nějakým nebezpečím, ovšem z hlediska zákona postačí maják modrý, protože by se ostatní účastníci silničního provozu měli chovat ohleduplně, předvídat nepředvídatelné atd. Jediným případem, kdy musí být vozidlo vybaveno i žlutým majákem je ten, pokud se takovým vozidlem přepravuje nadměrný náklad (jako příklad mohu uvést HZS ČD Praha, kteří mají automobilový vyprošťovací jeřáb T815 AV-15, který na podvalníku tahá vyprošťovací tank VT-55A, který do stran přesahuje povolené rozměry).

Stroboskopy ve světlech

Rovněž bohužel není u nás povoleno. Jakýkoli zásah do světlometu je zakázaný. Z praxe je vidět, že pokud se nekoupí nějaký laciný výrobek z Číny, kvalitní stroboskop ve světlometu dokáže udělat neocenitelnou službu. Totiž přední světlomety jsou zpravidla v ideální výškové poloze. Maják na střeše i přídavná světla jsou vidět v určité vzdálenosti. Pokud maják i ta přídavná světla vyloženě neoslňují, řidič si jich na větší vzdálenost zpravidla nevšimne. Zvláště při hustějším provozu. Sirénu na takovou vzdálenost rovněž neuslyší, takže nastává situace, kdy jste za ním nalepený a přes rádio vaší sirénu neslyší. Dívá se dopředu, vždyť proč koukat dozadu, když jedu 50 km/h, tak mě nikdo nemá co předjíždět. Takový malý vychovávatel. Pohoda, klídek. Možná že i po pěti minutách zaslechne vzdáleně něco jako houkačku, to když zrovna dohraje písnička. Ale nevidí nic. Jenom na něj se lepí nějaký blbec. Po další půl hodině zjistí, že to není žádný blbec, ale sanitka, která spěchá k nehodě. Nechci se jich zastávat, to v žádném případě, ale prostě nemá potřebu se za sebe podívat. Tady stroboskopy zabírají velmi dobře, protože ať chcete nebo ne, oni ty záblesky přinutí člověka se podívat do zrcátka.
Vzhledem k tomu, že tedy stroboskopy zatím nelze doporučit kvůli tomu, že nejsou schválené, vím o jistém „fíglu“. Protože v praxi zabírá blikání na řidiče dálkovými světly, je teoreticky jedno, jestli to dělá řidič rukou nebo jestli se za něj o to postará obyčejný přerušovač. Není to dokonalé, ale svojí službu to skutečně splní.

Montáž majáků a jejich umístění

Tady se opravdu nedá obecně nějak moc poradit. Svojí roli tady většinou hrajou finance, ale i typ a tvar vozu. Samozřejmě předpisy přesně stanoví, jak má být vozidlo vidět, kdy tam musí být přídavná světla, jejich počet a umístění. V tomto bych vás odkázal na odbornou firmu, která se danou problematikou zabývá. Ovšem pozor, na trhu jsou i firmy, které jsou sice známé a velké, ovšem na kvalitu jejich odvedené práce nadávají řidiči jimi vyrobených a vybavených vozidel.

Odkazy na právní předpisy

a) Zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,

b) Nařízení vlády číslo 110/2001, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy,

c) Vyhláška ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

d) Vyhláška ministerstva dopravy a spojů číslo 160/2001 Sb. kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy číslo 102/1995 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

e) (Pouze pro hasiče) Zákon číslo 237/2000 Sb., kterým se mění zákon číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon číslo 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů + prováděcí předpisy.


Odborný konzultant : M.Procházka
Sdílet