Úterý 5. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči z Holubí Zhoře oslavili stodesáté narozeniny

Obec vznikla postupným vývojem ze středověkých dvorců. Prvním známým vlastníkem byl Jakub z Krevlic zvaný Nelipa.

Tehdejší označení Nelipina Zhoř se změnilo s darováním Zemanovi Holubovi. První zmínka o vsi Holubí Zhoř je z roku 1348. Holubí Zhoř v r. 1869 pod názvem Zhoř-Holubí obec v okr. Velké Meziříčí, v r. 1880–1930 obec v okr. Velké Meziříčí, v r. 1950 obec v okr. Velká Bíteš, v r. 1961–1980 obec v okr. Žďár nad Sázavou, od 1. 7. 1980 část obce Velká Bíteš v okr. Žďár nad Sázavou. Obec tvoří zemědělské usedlosti nepravidelně rozestavěné, kolem podlouhlé návsi. Ve středu obce u silnice stojí zvonice, hasičská zbrojnice, hostinec, prodejna smíšeného zboží a dřívější obecná škola. Na škole najdete památník místních rodáků bratří Roušů padlých ve 2. světové válce. V obci jsou zachované budovy dvora hrabat z Divišova. V obci je dnes přihlášeno cca 158 stálých obyvatel (125 dospělých a 33 dětí) a několik chalupářů.

K ustavení Sboru dobrovolných hasičů v Holubí Zhoři nebyl žádný písemný materiál dochován. V dějinách župních z roku 1908 je uvedeno založení sboru Holubí Zhoř, stalo se to roku 1901. V roce 1904 obdržel sbor od obce ruční čtyřkolovou stříkačku a v roce 1948 byla sboru přidělena přenosná motorová stříkačka PPS 8. Stříkačka byla provizorně umístěna v hasičském skladišti a po vybudování Hasičské zbrojnice byla přemístěna do této nové zbrojnice.

Ve vyšších funkcích hasičstva pracovali: Hakl Jan – člen výboru župy č. 41 Velkobítešské v roce 1905; Jan Rouš – místostarosta župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského v roce 1908 a člen výboru župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského v roce 1911; František Burian – člen výboru župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského v roce 1912; Rozmarin František správce školy z Holubí Zhoře – člen výboru župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského v roce 1935; Josef Los – referent mládeže Městský výbor Svazu požární ochrany Velká Bíteš 1987 – 1990 a člen kontrolní a revizní komise okrskového aktivu ve Velké Bíteši v roce 1990 – 1994, člen výboru okrsku Velká Bíteš 1994; Šabacký Josef – člen okrskového výboru 2000 a člen kontrolní a revizní komise 2005; Prokop Leo – člen okrskového výboru a člen Kontrolní a revizní komise 2000; Pospíšil Josef – člen okrskového výboru a kontrolní a revizní komise 2005; Musil Josef – člen kontrolní a revizní komise 2005;

Požáry v obci před založením sboru: 4. 4. 1887 požár 5 domů i s hospodářskými staveními v Holubí Zhoři. 28. 7. 1895 v Holubí Zhoři padlo za oběť ohni 4 stavení a 6 stodol. Sbor likvidoval od svého založení 2 požáry v obci – 8. 3. 1903 shořel v Holubí Zhoři stoh, v roce 1939 a 1943 požár v Holubí Zhoři, 31. 8. 1981 Požár stodoly (kolny-sklad sena) v JZD Holubí Zhoř s 545 q slámy, 5. 9. 1984 Požár sloupu od Blesku, 21. 7. 2007 požár stodoly Holubí Zhoř 21 od blesku, 14. 7. 2011 způsobil úder blesku požár stodoly v obci a podílel se na hašení požáru ve Velké Bíteši 4. 6. 1904, kdy o 11 1/4 hodin v poledne neznámým způsobem vypukl oheň a zachvátil dvě stavení se všemi hospodářskými budovami, v roce 1910 zasahoval sbor mimo obec, 14–15. 5. 1913 požár 8 obytných domů a 6 stodol v Jindřichově. V sobotu 3. září 2011 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Holubí Zhoři 110 let svého trvání společně s veřejností. Po obědě za pěkného slunného počasí začaly přicházet delegace z jednotlivých hasičských sborů okrsku Velká Bíteš (Nové Sady, Křižínkov, Březka, Křoví, Velká Bíteš, Holubí Zhoř, Jindřichov), mimo okrsek Vaneč a Tasov, aby se zúčastnily odpoledního programu soutěže družstev a jednotlivců v požárním sportu. Celý průběh slavnostního odpoledne na místním fotbalovém hřišti sledoval velký počet místních občanů. V průběhu soutěže obdržel bývalý dlouholetý velitel Josef Los věcný dar a pamětní medaili (od r. 1972). Oslavy byli spojeny s dětským dnem. K vidění byl moderní zásahový automobil CAS 20 MAN TGM 18.330 4×4 BB hasičů z Velké Bíteše

Pořadí:

Požární družstva:

Muži:

  • 1) SDH Nové Sady
  • 2) SDH Križínkov
  • 3) SDH Březka

Ženy

  • 1) SDH Tasov

Jednotlivci:

  • 1) Veverka Karel – SDH Velká Bíteš
  • 2) Zelníček Stanislav – SDH Holubí Zhoř
  • 2) Bartošek Josef – SDH Křoví
  • 2) Svoboda Tomáš – SDH Nové Sady
  • 3) Dvořáček Petr – SDH Březka
  • 3) Krčál Martin – SDH Velká Bíteš

Dnes má sbor 22 členů. Starostou SDH je Josef Pospíšil a velitelem SDH je Josef Šabacský. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V.

Foto: archiv SDH Velká Bíteš
David Dvořáček, DiS.

Sdílet