Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sraz hasičských autoveteránů

Klub historických vozidel připravuje přehlídku historické hasičké techniky pod názvem Sraz hasičských autoveteránů. Uskuteční se v květnu jako součást Dne záchranářů ČR v Poděbradech.

Kamarádi, hasiči veteránisti!

Jsou tomu již dlouhé čtyři roky, co jsme se, s některými naposledy, viděli při srazu 2002 v Praze na Letné. Ač se to nezdá, snaha lidí „motajících“ se kolem veteránů, byla svolat SHA v dvouletém cyklu, to je v roce 2004, obrovská, leč bohužel nebylo přáno.

V letošním roce se blýsklo na lepší čas a byli jsme osloveni uspořádat naši akci jako doprovodný program Dne záchranářů ČR – Poděbrady 2006.

Tato akce pod záštitou generálního ředitele HZS ČR pana gen. ing. Miroslava Štěpána je prestižní záchranářskou akcí, kde bude prezentována činnost nejen složek IZS, ale i dalších, spolupracujících. Mimo jiné i například Správy státních hmotných rezerv. Pořadatelem našeho 3. SHA je jako v minulosti Klub historických vozidel a garantem akce je pplk. Jan Bradna.
Je naším zájmem, aby Vaše účast na 3. SHA nevyzněla jen jako statická součást akce (výstava), a proto jsme pořadatelům Dne záchranářů navrhli tento rámcový program :

5.5.
- do 20:00 hodin příjezd do Kolína, složení techniky, zaparkování, ubytování

6.5.
- do 7 hodin příjezd techniky z blízkého okolí
- 7:30 hodin krátká organizační porada
- 7:50 hodin přejezd ze seřadiště na kolínské náměstí
- 8 – 10 hodin výstava vozidel na náměstí se soutěží elegance, v průběhu přijetí v historickém sále radnice starostou města
- 10 – 10:30 hodin „spanilá jízda“, přejezd do Poděbrad v koloně
- 10:30 – 11 hodin průjezd městem a seřazení na poděbradské kolonádě
- 11 – 15 hodin výstava na poděbradské kolonádě
- 15 hodin vyhodnocení soutěže elegance a předání cen
- 15:30 –17 hodin ukončení výstavy
- 17 hodin naložení techniky, odjezd na základny


Tento program je rámcový, předprojednaný s pořadateli akce Den záchranářů 2006, leč může doznat „kosmetických“ úprav spojených zvláště s účastí celebrit na akci. Účast přislíbili premiér, ministři vnitra a průmyslu, předseda Správy SHR, hejtman Středočeského kraje, samozřejmě náměstek ministra vnitra a generální ředitel HZS ČR a další.

Vážení kamarádi, hasiči veteránisti, když píši tyto řádky, mám na mysli moto z našeho katalogu z roku 2002 – To, co naši předkové v minulosti se smyslem pro krásu a technický um jim vlastní vytvořili, je třeba obnovovat v pokoře a naději, že tak posloužíme generacím příštím.
Pojďme a opět ukažme široké veřejnosti, jak toto moto naplňujeme.

V úctě


Bedřich Danda
předseda Klubu historických vozidel
b.danda@volny.cz
603522122

pplk. Jan Bradna
ředitel územního odboru Kolín HZS Středočeského kraje
jan.bradna@sck­.izscr.cz
602387898

Další rámcové organizační pokyny:

- Pořadatel Dne záchranářů ČR z naší strany počítá s průřezovým srazem hasičských
autoveteránů od počátku do poloviny minulého století, tj. do roku 1950
- jejich počet by neměl překročit 25 až 30 vozidel,
- počítá se s přiřazením do kolony i pěti historických vozů ZZS a stejný počet historických vozů Policie,
- budeme jednat, aby přepravu do Kolína, na pokyn pana generála, zabezpečila vozidla (pokud to bude možné) HZS,
- přihlášku k účasti, kterou přikládáme, adresujte na Územní odbor Kolín HZS Středočeského kraje Polepká 634 Kolín PSČ 280 00,
- bezplatné ubytování lze garantovat dvou osobám, ostatní podle požadavků je možno ubytovat též, ale oproti platbě (ceny za ubytování Vám sdělíme předem)
Sdílet