Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičenie hasičov z Bánoviec nad Bebravou

Príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci s hasičmi z OR HaZZ v Partizánskom a Trenčíne vykonali dňa 14. septembra taktické cvičenie s riadiacim štábom, ktoré bolo zamerané na likvidáciu nebezpečnej látky v kompresorovni zimného štadióna a evakuáciu osôb zo štadióna ako aj z priľahlých objektov.

Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie:

  • oboznámenie sa s technologickým procesom kompresorovne v objekte zimného štadióna,
  • spôsobu nasadenia síl a prostriedkov pri likvidácii nebezpečnej látky,
  • vyhľadávanie zranených osôb, poskytovanie prvej, predlekárskej pomoci,
  • možnosti záchrany a evakuácie ohrozených osôb,
  • zriadenie a činnosť riadiaceho štábu vo vzťahu k veliteľovi zásahu,
  • súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému;
Sdílet