Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak dopadly kontroly střech ?

Od 31. 1. 2006 prováděli příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) na celém území republiky preventivní kontroly v objektech pro shromažďování osob. K této mimořádné akci přikročil HZS ČR poté, co se v ČR a blízkém zahraničí začaly množit případy pádů střešních konstrukcí budov.

Kontroly byly primárně zaměřeny na dodržování povinnosti stanovené v zákoně o požární ochraně – udržování volných únikových cest (popř. jejich správné označení), a to v objektech pro shromažďování většího počtu osob (např. prodejní centra, sportovní haly, zimní stadiony, školy apod. ) s „rovnými“ střechami (se sklonem cca do 30°), na kterých se mohlo držet větší množství sněhu. Volné únikové cesty umožňují osobám (veřejnosti) rychleji opustit ohrožený prostor uvnitř budov, a významně tak přispět ke zmírnění následků na zdraví nebo ztrátách na životech osob při narušení konstrukce budov.

V období od 31. ledna do 22. února 2006 provedli příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR celkem 1720 kontrol, během nichž bylo zjištěno 611 závad na únikových cestách. Jednalo se zejména o nedostatečnou průchodnost únikových cest nebo jejich neúplné označení. Kontrolující hasiči se setkali i s případy, kdy byly u nouzových východů odstaveny pojízdné kontejnery nebo zboží či nevhodně umístěné prodejní regály. Závady byly odstraněny ještě v průběhu kontroly, popř. byl stanoven termín nápravy pochybení, což si hasiči sami tzv. kontrolní dohlídkou prověřili. Udivující je fakt, že se podobné závady vyskytly i poté, co o kontrolách hasičů již několik týdnů informovala média. Vlastníci a provozovatelé objektů tak měli dostatek času se připravit a uvést vše do pořádku.

Nejvíce závad na únikových cestách zjistili hasiči v kraji Vysočina (166 závad ze 222 kontrol), vysoký počet závad (56) byl v poměru k počtu provedených kontrol (77) odhalen i ve Zlínském kraji.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR při kontrolách současně vlastníky a provozovatele objektů upozorňovali na jejich odpovědnost za bezpečné provozování staveb, a tedy i na nutnost sníh ze střech pravidelně odstraňovat, a tím snižovat riziko narušení statiky budov a pádu nebezpečného sněhu a ledu. V případech, kdy byla vizuální kontrolou zjištěna vysoká vrstva sněhu na střeše, bylo provozovateli doporučeno její urychlené odstranění. Doporučení se navíc zaznamenávalo do zápisu o kontrole.

Hasiči si navíc při kontrolách všímali i konstrukcí staveb. Celkem v třinácti případech bylo příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno zjištění viditelného narušení části konstrukce stavby či nutnost odstranění sněhu z její střechy, popř. byl k posouzení situace povolán statik či projektant.

Tato celorepubliková mimořádná kontrolní akce HZS ČR, která dnem 22.2. skončila, bezpochyby splnila svůj účel, neboť prostřednictvím kontrol chtěl HZS ČR preventivně zapůsobit na vlastníky a provozovatele staveb.

HZS krajepočet kontrolpočet závad
Praha412
Středočeský10221
Jihočeský28982
Plzeňský1014
Karlovarský6111
Ústecký185
Liberecký10231
Královéhradecký10842
Pardubický9329
Vysočina222166
Jihomoravský17350
Olomoucký16143
Moravskoslezský17269
Zlínský7756
CELKEM1720611


Jak ukázaly kontroly i každodenní zásahy HZS ČR, řada lidí a subjektů nerespektovala včasná varování o nebezpečí destrukcí střech a jejich konstrukcí a sníh ze střech včas neodstranila. To se týká nejen velkých budov a hal, ale také rodinných domů a hospodářských stavení.

Počty zásahů jednotek požární ochrany u případů, kdy vlivem sněhu došlo k propadnutí střechy či části budov, již od konce ledna vysoce přesáhly stovku. Například jen ve Zlínském kraji se jednalo o více než 50 podobných událostí, desítky případů propadlých střech evidují i hasiči na Vysočině. Vedle propadlých konstrukcí lehčích objektů (velké haly, sklady, stodoly, hospodářské budovy, garáže) zasahovali hasiči i u případů propadlých střech rodinných domů a evakuovali budovy, kde zřícení bezprostředně hrozilo.
Právě neodpovědnost vlastníků budov, kteří oslyšeli veřejné apely hasičů, přidělala jednotkám požární ochrany další práci.
Hasiči prakticky na celém území republiky jsou totiž v posledních týdnech kvůli nepřízni počasí značně vytíženi a počet zásahů se v některých dnech pohyboval v násobcích oproti obvyklému stavu – hasiči zasahují při dopravních nehodách na namrzlých vozovkách, odstraňují nebezpečné sněhové převisy, kvůli oteplení čerpali vodu ze zatopených objektů apod.
Občané by měli být rozumní a obracet se na hasiče pouze tehdy, pokud opravdu hrozí bezprostřední ohrožení zdraví či životů, jinak by mohly jednotky požární ochrany chybět jinde.
Skutečný počet poškozených budov a zřícených střech je však zřejmě mnohem vyšší, protože hasiči zasahují pouze u nejzávažnějších případů při podezření na zranění nebo při vzniku velkých majetkových škod.

HZS ČR proto znovu upozorňuje občany:

- Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či se obrátili na technické služby, popř. představitele své obce. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví, popř. majetek občanů.

- Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé a provozovatelé všech objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.

- Hasiči stav střech a staveb jako takových nekontrolují a ani kontrolovat nemohou. K tomu nemá HZS ČR ani odborníky, ani nedisponuje kompetencemi v této oblasti. Vzhledem k mimořádnosti situace si však hasiči při kontrolách konstrukcí staveb alespoň všímali. V případě, že zjistili jejich zjevné narušení, vše oznámili příslušnému stavebnímu, popř. obecnímu úřadu, jenž má kompetence v tomto případě jednat.

- Hasiči nemohou nařídit odklízení sněhu ze střech. Doporučení hasičů k úklidu sněhu navíc nelze zaměnit za odborné stanovisko o zatížení střešní konstrukce sněhem. Takové stanovisko může vydat pouze statik.

- V případě pochybností o stavu konstrukce stavby by měl její majitel či provozovatel bez odkladu informovat příslušný stavební úřad, popř. obecní úřad, a učinit opatření, aby stavba nikoho neohrozila na životě, zdraví ani majetku. Pro zjištění skutečného stavu konstrukce objektu je vhodné kontaktovat se s projektantem a zhotovitelem stavby, kteří pomohou stavbu zkontrolovat a v případě potřeby navrhnou vhodná opatření.

- Občané by měli při odstraňování sněhu ze střech postupovat maximálně opatrně – sníh odstraňovat rovnoměrně, nenahrnovat ho na jedno místo (střešní konstrukce mohou být kvůli dlouhodobému zatížení sněhem a mrazy narušeny), je potřeba také dávat pozor při shazování sněhu ze střech do okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících, nebo škodám na majetku.

- Riziko vzrůstá v okamžiku, kdy se oteplí. Odtávající sníh se může posunovat na rovné střeše a může dojít k destrukci střechy, ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu na střeše se mohou také odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto je důležité nejen odstraňovat sníh ze střech, ale i zlikvidovat nebezpečené sněhové převisy a rampouchy – pokud to nejde, pak rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Ilustrační foto: HZS Zlínského kraje
Sdílet