Pátek 1. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

České mobilní chemické laboratoře zasahovaly v Polsku

Od 12. září do 16. září probíhalo na východě Polska v Podkarpatském regionu v okolí měst Nowa Deba, Rzeszów a Jasiónka tematické cvičení „EU CARPATHEX 2011“. Jednalo se o cvičení CBRN modulů (CBRN =chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků). Tyto moduly civilní ochrany jsou vytvořené z vnitrostátních zdrojů jednoho nebo více členských států na základě dobrovolnosti a představují příspěvek ke schopnosti rychlé reakce civilní ochrany států Evropské unie.

Cvičení probíhalo na základě dohody o spolupráci na projektu v oblasti civilní ochrany mezi MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a Polským státním požárním sborem a účastnilo se ho přes tisíc účastníků z pěti zemí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Česká republika). Cílem bylo prověřit spolupráci v Evropě při mimořádné události – úniku nebezpečných látek. Cvičení se účastnila i Kristalina Georgieva – Evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc v Evropské komisi a polský ministr vnitra Jerzy Miller.

Česká republika vyslala na místo dvě mobilní chemické laboratoře z HZS Středočeského kraje a HZS Hl. města Prahy s týlovým zabezpečením zajišťujícím soběstačnost.

„Toto cvičení bylo pro Českou republiku prověřovacím i z toho důvodu, že bychom rádi nabídli tento nově sestavený CBRN modul pro mezinárodní záchranné operace v případě havárií s únikem nebezpečných látek“

říká k celému cvičení pplk. Ing. Lenka Rašovská z generálního ředitelství HZS ČR, která byla odpovědná za přípravu naší účasti na cvičení a byla také jedním z hodnotitelů, kteří vyhodnocovali práci modulů přímo na místě.

Česká republika má již certifikovaný USAR tým, jehož zkušenosti, hlavně s logistikou a organizačním zajištěním na místě, využije i tento CBRN modul. To, že jsme v tomto ohledu opravdovými profesionály se ukázalo i v Polsku, kde jsme jako jediný modul dokázali fungovat bez jakékoli pomoci postižené země. Záchranáři si sami zajistili, ubytování, stravu pohonné hmoty apod. Právě tato soběstačnost je pro zemi, která je podobnou mimořádnou událostí postižena velmi důležitá.

Během středy a čtvrtka český tým zasahoval při dvou simulovaných haváriích a celkem detekoval 47 nebezpečných chemických látek a 3 radioaktivní. Jako první zasahovala mobilní chemická laboratoř při simulované dopravní nehodě, kdy z nákladního automobilu spadly sudy s neznámou látkou do jezera. Naši odborníci provedli detekci látky a zjistili, zda nedošlo ke kontaminaci vody. Další simulovanou akcí byla exploze ve skladu s chemikáliemi. Naše jednotka prováděla v zamořené zóně odběr a analýzu vzorků velkého množství nebezpečných látek.

„Zkušenosti a poznatky ze cvičení jsou pro nás velmi cenné. Naše práce byla na místě hodnocena velmi dobře, protože jsme byli schopni zabezpečit úkoly spojené nejen s bezprostřední činností modulu, ale i další úkoly zadané místními veliteli zásahu, jako například hašení požáru v nebezpečné zóně nebo vytvoření zálohy pro místní záchranáře. Proto bychom do budoucna chtěli jako přidanou hodnotu nad rámec modulu zahrnout i činnosti jako jsou například záchrana a dekontaminace zraněných nebo hašení požáru v nebezpečné zóně.“

Hodnotí naší účast velitel jednotky ppor. Mgr. Petr Vodička

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet