Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podpis spolupráce mezi ČR a Ruskem

U příležitosti návštěvy prezidenta Putina v České republice bylo dne 1. března 2006 na Pražském hradě slavnostně podepsáno MEMORANDUM mezi Ministerstvem Ruské Federace pro civilní ochranu, mimořádné situace a likvidaci následků přírodních katastrof a Ministerstvem vnitra ČR o spolupráci v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí a požární ochrany.

Toto memorandum podepsali generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a ředitel sekce mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva Ruské Federace pro civilní ochranu, mimořádné situace a likvidaci následků přírodních katastrof Jurij Bražnikov.

Cílem memoranda je vzájemná výměna informací a zkušeností v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jedná se především o monitorování a předpovídání mimořádných událostí, hodnocení jejich následků, včetně rychlého vyhodnocování technologických havárií s využitím moderních technologií a při hodnocení rizika pro okolní prostředí a obyvatelstvo ve spojení s možnými živelnými pohromami, požáry, katastrofami a průmyslovými haváriemi.

Obě strany se dohodly na společné realizaci vědeckovýzkumných projektů, zpracování a realizaci programů (učebních počítačových programů, publikací a jiných materiálů) pro přípravu záchranného sboru a obyvatelstva k činnostem při mimořádných událostech.

Součástí memoranda je i dohoda o vzájemném poskytnutí pomoci při likvidaci mimořádných událostí formou vysílání záchranných jednotek s potřebnou výzbrojí a výstrojí, letecké a humanitární (materiální) pomoci. Dále se předpokládá vytvoření databáze údajů o přírodních katastrofách, která může být využívána pro poskytnutí vzájemné pomoci při likvidaci jejich následků a zpracování a realizace společných projektů v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Do budoucna se počítá s pořádáním společných konferencí, seminářů, pracovních jednání a konzultací s cílem zjednodušení procesu výměny zkušeností a praktických znalostí. Do celého programu bude rovněž zahrnuta výměna lektorů (instruktorů) pro zaškolování odborníků.

Ve čtvrtek 2. března byla delegace z ruského ministerstva na generálním ředitelství HZS ČR podrobně seznámena s působností, strukturou a hlavními úkoly HZS ČR, krizovým řízením a konkrétní podobou Integrovaného záchranného systému v ČR. Hosté si se zájmem prohlédli také Operační a informační středisko generálního ředitelství HZS ČR.

npor. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Sdílet