Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

U HZS MSK proběhnou studijní dny

Studijní dny představují krátkodobou praktickou přípravu k získání a prohloubení poznatků o krizovém řízení v Moravskoslezském kraji, o úloze Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v tomto řízení a o profesní realizaci opatření, jež se pro ochranu teritoria kraje a jeho obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích připravují.

Ilustrační foto

Nabídka studijních dnů je reakcí na zájem studentů vysokých škol oborů zaměřených na krizový management, ochranu obyvatelstva, průmyslovou bezpečnost a další příbuzné obory – seznámit se s aplikací krizového řízení v praxi.

 Organizační zajištění
Konání :  5. 12. 2011 a 13. 2. 2012
Podání přihlášky k účasti :  7 dnů před konáním studijního dne (konání studijního dne je podmíněno zájmem minimálně pěti osob)
Kontaktní adresa a spojení : danuse.kratochvilova@hzsmsk.cz, tel. 950 739 242
 Určení
 Pro studenty vysokých škol studující obory s vazbou na krizové řízení
 Zaměření
 Krizové řízení v kraji, úloha HZS MSK v krizovém řízení
 Rozsah
 cca 6 hodin
 Místo
 HZS MSK, Integrované bezpečnostní centrum MSK, Nemocniční 11, Ostrava Moravská Ostrava, učebna č. 422
 Zahájení
 9:00

Obsah:

 1. Integrované bezpečnostní centrum MSK
 2. Základy krizového řízení
 • Působnost v krizovém řízení
 • Organizace krizového řízení v kraji
 • Kritická infrastruktura a její ochrana
 • 3.Krizové a havarijní plánování
 • Havarijní plán kraje, vč. plánů konkrétních činností
 • Krizový plán kraje
 • „Operační plány“
 • „Krizový plán obce s rozšířenou působností“ x „Plán krizové připravenosti obce s rozšířenou působností“
 • Plán krizové připravenosti
 • IZS – Poplachový plán IZS

4. Prevence závažných havárií a plánování

 • Analýza rizik
 • Prevence závažných havárií
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Vnitřní havarijní plán
 • Vnější havarijní plán
 • Ohrožující objekty nezařazené

5. Ochrana obyvatelstva

 • Ukrytí
 • Evakuace
 • Individuální ochrana obyvatelstva
 • Nouzové přežití obyvatelstva
 • Preventivně výchovná činnost

6. Varování a vyrozumění 7. Využití GIS v krizovém řízení

 • Mapování rizik
Sdílet