Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dvaja zranení vodiči po dopravnej nehode

Operačné stredisko OR HaZZ v Dunajskej Strede bolo prostredníctvom IZS Trnava v utorok 11. októbra 2011 o 16:43 hod. informované o dopravnej nehode na kriľovatke Povodskej cesty so ątátnou cestou č. I/63 v Dunajskej Strede.

K udalosti boli z hasičskej stanice v Dunajskej Strede vyslaní ątyria prísluąníci HaZZ s technikou AHZS MB Atego. Po príjazde na miesto hláseného prípadu bolo zistené, ľe na uvedenej kriľovatke sa po dopravnej nehode nachádzali dve poąkodené motorové vozidlá, Ford Fusion a Fiat Ducato V čase príjazdu hasičskej jednotky bolo sanitné vozidlo ZZS Dunajská Streda uľ na mieste nehody.

Podµa vyjadrenia sluľbukonajúceho lekára obaja vodiči boli µahko zranení. Následkom zráľky doąlo k úniku asi dvoch litrov motorového oleja a ąes» litrov chladiacej kvapaliny. Jednotka HaZZ zabezpečila havarované vozidlá proti prípadnému poľiaru odpojením akumulátorových batérii. Po zaistení stôp prísluąníkmi PZ boli havarované vozidlá odstránené z vozovky.

Hasičská jednotka na odstránenie uniknutých látok pouľila sorbčnú látku Spilkleen a odmas»ovaciu látku AQ 2000. Po očistení vozovky od uniknutých látok jednotka HaZZ ukončila zásah a o 18:02 hod. sa vrátila na svoju základňu.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet