Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik jednotek SDH v plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel

Ve dvou termínech letos proběhlo již v pořadí třetí instrukčně metodické zaměstnání jednotek SDH obcí Libereckého kraje, předurčených k plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel. Zaměstnání organizoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje (dále jen „ZZS LK“), ZZS LK poskytla pro výcvik jednotek vozidlo pro zajištění hromadných neštěstí.

V Libereckém kraji je k plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel předurčeno 13 jednotek SDH obcí, především kategorie JPO V (dále jen „jednotky“). Jejich vytipování bylo provedeno na základě analýzy rizika území Libereckého kraje. Pro každou z deseti obcí s rozšířenou působností byla předurčena jedna jednotka. Další tři jednotky byly do předurčenosti zařazeny na základě projeveného zájmu v této oblasti pracovat. Absolvováním výcviku jsou jednotky schopny kromě plnění běžných úkolů být nápomocny v podpůrných činnostech složkám Integrovaného záchranného systému. Pro jejich povolávání je zpracován poplachový plán pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

Jednotky jsou připravovány pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, a to zejména pro zajištění evakuace a nouzového přežití obyvatel. Využity budou jako obsluha pro mobilní i stacionární zařízení civilní ochrany pro zajištění evakuace a nouzového přežití a organizované humanitární pomoci.

Zručnost ve stavbě stanů a vnitřního vybavení byla letos využita při stavbě mobilní ambulance a obsluhy agregátů z vozidla hromadných neštěstí. Sedm jednotek z okresů Jablonec n. N. a Semily cvičilo za pěkného slunečného počasí v sobotu 1. 10. 2011 v Jablonci n. N. – Jabloneckých Pasekách. Po kratičkém úvodním nástupu se hasiči seznámili s vozidlem hromadných neštěstí ZZS LK a postavili 2 nafukovací stany. Pak následovala stavba vojenských stanů, z nichž byla posléze vytvořena malá základna humanitární pomoci. V jednom ze stanů byla zřízena polní učebna, ve které hasiči shlédli prezentace s novými informacemi týkajícími se plnění úkolů předurčenosti. Po zbourání a úklidu stanů proběhlo závěrečné vyhodnocení a jednotky odjely na své základny.

Za týden, v sobotu 8. 10. 2011, šesti jednotkám z okresů Česká Lípa a Liberec již počasí tolik nepřálo. Po celý den pršelo. Proto bylo přistoupeno k „mokré“ variantě programu. Stavba nafukovacího stanu a ukázka vozidel ZZS LK proběhla ve víceúčelové hale stanice HZS LK v Liberci. Ve skladu civilní ochrany HZS LK v Liberci – Machníně pak jednotky shlédly prezentace. Jednotky byly využity pro kontrolu dalších stanů, které nebyly postaveny v Jablonci n. N. Po ukončení výcviku jednotky z Českolipska odjely na exkurzi na libereckou stanici HZS LK, jednotky z Liberecka rovnou odjely na své základny.

HZS LK děkuje házenkářskému oddílu TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. a SDH Machnín za umožnění provedení výcviku na jejich pozemku a SDH Jablonecké Paseky a SDH Machnín za přípravu stravy pro zúčastněné jednotky, pracovníky ZZS LK a příslušníky HZS LK.

kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS LK, pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva

kpt. Ing. Radek Vojík
HZS LK, oddělení IZS a řízení JPO

Sdílet