Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Škrty mohou ublížit nejen hasičům, ale i občanům

Dne 14. 10. 2011 zástupci OSH jednali s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a Jeronýmem Tejcem, stínovým ministrem vnitra o dopadech snížení výdajů pro Hasičský záchranný sbor České republiky s kterým počítá střednědobý rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014.

Pokud pan ministr financí Kalousek myslí restrikce v rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra vážně, a pokud tyto úspory na výdajové stránce státního rozpočtu nejsou pouze dalšími „tupými“ škrty, které mohou být po důkladné analýze napraveny, bude hrozit hasičskému sboru nejčerněnjší scénář již v roce 2014 . Aby k tomuto stavu nedošlo, požádali jsme o projednání návrhu střednědobého rozpočtového výhledu a jeho dopadů na činnost Hasičského záchranného sboru ČR ve Výboru pro obranu a bezpečnost a zařazení zvláštního bodu jednáńí k tomuto hrozícímu nebezpečí při jednání příští shůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zdeněk. J. Oberreiter předseda OS hasičů

V roce 2014 se počet příslušníků Hasičského záchranného sboru sníží přibližně o 2500 (ze současných 9250) a počet stanic se sníží z 238 na 89. Pokud vláda premiéra Nečase dodrží rozpočtový výhled na léta 2013 a 2014, který sama schválila.

Dostaneme se tak do početních stavů na úrovni sedmdesátých let, kdy stanice budou téměř výhradně jen v okresních městech. Počet požárů je však násobně vyšší. Dojezdový čas k zásahu se tak může prodloužit z desíti na třicet minut. Plánovaný pokles výdajů je uveden v příloze – je však potřeba připomenout, že už rozpočet na rok 2011 pro MVČR byl zkrácen oproti roku 2010 o více než 8 miliard korun.

ČSSD dnes kritickou situaci projednala za účasti předsedy Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce se zástupci Odborového svazu hasičů a jejich předsedy Zdeňka J. Oberreitera. Jednání vyústilo v tyto závěry:

  1. ČSSD odmítá škrty státního rozpočtu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost všech občanů. Požár ani nehoda si nevybírá mezi bohatými a chudými. Je v zájmu všech, aby HZS fungoval a chránil zdraví a životy. Přestože kraje pod vedením ČSSD investují do vybavení profesionálních i dobrovolných hasičů více než jejich předchůdci, nemohou vládou nastavené škrty nahradit a není to ani jejich úkolem.
  2. ČSSD navrhne na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny zařazení bodu: Informace premiéra, ministrů vnitra a financí o výhledu financování HZS v letech 2012–14.
  3. ČSSD v příštím týdnu osloví všechny politické strany ve sněmovně s iniciativou změny zákona o pojišťovnictví, která by měla po vzoru sousedních států zajistit vícezdrojové financování profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Na tom by se měly podílet nově i pojišťovny, jejichž zisky chráněním hodnot a likvidací požárů zvyšují zákroky hasičů. Nově by měly pojišťovny ze zákona odvádět mezi 3–6 % z vybraného druhu pojištění, např. odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo pojištění nemovitostí proti požáru. Nová úprava by měla na speciální účet Ministerstva vnitra přinést přibližně 1 miliardu korun ročně. Tyto prostředky by byly účelově vázány na investice do požární techniky a vybavení. Věřím, že v kontextu zoufalé kritické situace financování HZS budou všechny strany ochotny k diskusi a nalezení kompromisu o podobě zákona, včetně dohody s pojišťovnami. Zákon předložíme do konce tohoto roku k projednání sněmovně.

Jeroným Tejc, poslanec a stínový ministr vnitra za ČSSD

Převzato z www.osh.cz

Sdílet