Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Teplé už jsou vyškoleni na vyprošťování

Prověřovacím cvičením byl pro jednotku SDH města Teplá v pátek 14. října ukončen „kurz posádek požárních automobilů jednotek SDH obcí, předurčených k zásahům při silničních dopravních nehodách“. Tento 80-ti hodinový kurz absolvovali pod vedením příslušníků směny A, stanice Mariánské Lázně.

Závěrečné prověřovací cvičení je součástí osnov kurzu a má být předvedením získaných znalostí a praktických dovedností členů školené jednotky.

Po připraveném scénáři včetně ustavení vozidla byl jednotce SDH Teplá vyhlášen poplach s výjezdem na dopravní nehodu osobního vozidla do Nádražní ulice v Teplé s tím, že ve vozidle jsou zaklíněné osoby.

Před samotným příjezdem na místo byla jednotka zastavena řídícím cvičení a veliteli jednotky byla sdělena informace o probíhajícím prověřovacím cvičení a zároveň obdržel instrukce k zásahu v písemné formě.

Co bylo úkolem a jak ho hasiči zvládli?

Pak už se čtveřice zasahujících pustila do zvládnutí připravené situace. Na ustavení techniky, zvolenou taktiku zásahu, pracovní postupy, provedení předlékařské pomoci a další úkony dohlížela komise rozhodčích ve složení: plk. Ing. Jan Doubrava, mjr. Ing. Petr Bjalončik, npor. Gaier Martin Dis. Mezi přihlížejícími byla i starostka města paní Mgr. Jana Čížková a velitel místní jednotky Karel Kyller.

Úkolem jednotky na místě bylo provedení vyproštění raněných osob, učinit veškerá nutná opatření, dodržení postupů při vyprošťování, včetně komunikace s raněnými a operačním střediskem tak, jako u zcela reálného zásahu.

Na místě cvičení bylo osobní vozidlo na střeše a uvnitř vozidla dvě raněné osoby. Abychom ztížili pracovní postupy, byly u vozidla poškozeny zámky dveří a ranění měli konkrétní poranění, která měli napsány na viditelných štítcích.

Velitel zasahujících rozhodl o započetí vyprošťování osob přes zadní dveře vozidla. Po provedené stabilizaci vozidla, odstranění zadního skla pomocí lepící folie a zafixování krční páteře provedli hasiči vyproštění nejprve jedné a pak druhé osoby pomocí páteřní desky.

Ranění pak byli dále ošetřeni dle typu zranění a následně „předáni“ ke kontrole rozhodčímu. Protože kurz je zaměřen i na práci s hydraulickým vyprošťovacím nářadím, byl jednotce následně uložen další úkol: odstranit zadní a poté přední dveře u vozidla.

Kdo dohlížel a hodnotil?

Veškeré tyto činnosti čtveřice ve složení: velitel družstva Jirka Purkyt, strojník Zdeněk Purkyt, hasiči Jarda Vrbský a Oldřich Tesař, zvládli velice dobře, což bylo jednoznačně potvrzeno při vyhodnocení cvičení na místní hasičské zbrojnici v Teplé.

V hodnocení zasahujících převládala nad minimem nedostatků slova chvály a pochvala na tepelské hasiče byla po právu vyřčena z úst všech rozhodčích. Své nadšení a radost ze závěrečného hodnocení neskrýval velitel tepelských hasičů, který byl právem pyšný na „své“ hasiče.

Nadšený byl i velitel stanice Mariánské Lázně

Martin Gaier, který s jednotkou z Teplé strávil při školeních většinu hodin. „Klukům se zásah povedl a první ostré setkání se zásahem na dopravní nehodu zvládli,“ zhodnotil zásah velitel stanice. „Na okraji Karlovarského kraje máme velice dobře připravenou jednotku k zásahům u dopravních nehod.

Jsme rádi, že se nám společnými silami povedlo dotáhnout výcvik a přípravu jednotky do úspěšného konce a lidem žijícím v Tepelském regionu zvýšit kvalitu a rychlost při poskytnutí pomoci při dopravních nehodách. Tepelským hasičům přejeme hodně úspěchů a zvládnuté zásahy s co nejmenšími tragickými konci,“ dodal ředitel Doubrava.

Text a foto:
npor. Martin Gaier, Dis.
velitel stanice Mariánské Lázně
HZS Karlovarského kra­je

Sdílet