Neděle 26. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení: Pelikán 2011

Taktické cvičenie KR HaZZ v Trnave so zriadením štábu bolo vykonané v stredu 19. októbra 2011 ako súčasť celoareálového havarijného cvičenia s názvom „Pelikán 2011“ v objektoch Slovenských elektrární, a.s. člen skupiny ENEL v Elektrárňach Bohunice v Jaslovských Bohuniciach.

V súčinnosti so Závodným hasičským útvarom EBO Jaslovské Bohunice. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu mimoriadnej udalosti v „jadrovom zariadení“ spojenej s únikom nebezpečnej látky. Cieľom cvičenia bolo precvičenie:

  • nasadenia a riadenia síl a prostriedkov pri likvidácii mimoriadnej udalosti,
  • vzájomnej súčinnosti medzi hasičskými jednotkami a ostatnými zložkami IZS, ako aj zasahujúcimi špeciálnymi službami,
  • realizácie výkonu činností odborných služieb a špeciálnych činností hasičskými jednotkami na mieste udalosti a ich spolupráca so špeciálnymi službami EBO,
  • organizácie spojenia a spôsobu prenosu informácii pri zásahu s veľkým počtom zasahujúcich jednotiek a špeciálnych služieb rôzneho druhu,
  • kyvadlového spôsobu dopravy chladiacej vody z prírodného vodného zdroja na priehrade v Dolnom Dubovom,
  • súčinnosti s modulom leteckého hasenia – západ, – súčinnosti so ZB HaZZ v Malackách a činnosť príslušníkov HaZZ a iných hasičských jednotiek pri dekontaminácii techniky,
  • súčinnosti v rámci vnútorného havarijného plánu EBO.

Cvičenia sa zúčastnilo spolu 90 cvičiacich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z piatich okresných riaditeľstiev HaZZ, príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Malackách, Modulu leteckého hasenia západ, zamestnancov Závodného hasičského útvaru EBO a zamestnancov Kontrolného chemického laboratória v Nitre. Cvičiaci plnili úlohy za využitia 26 kusov hasičskej techniky a vrtuľníka.

Zároveň na Obvodnom úrade v Trnave prebiehalo zasadnutie krízového štábu, ktoré precvičovalo zabezpečenie úloh, ktoré pre členov krízového štábu vyplývajú v prípade reálneho riešenia vzniknutých udalosti v EBO Jaslovské Bohunice.

mjr. Mgr. Ivan Pe»ko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet