Středa 17. srpna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání zasloužilých hasičů okrsku Velká Bíteš

V neděli odpoledne 23. 10. 2011 se sešli dříve narození hasiči – bývalí funkcionáři ve sborech okrsku Velká Bíteš na svém pravidelném setkání v Křižínkově za účasti 12 členů a 9 hostů.

Zdejší sbor dobrovolných hasičů Křižínkov jim připravil příjemné prostředí v místní obecní restauraci. Po přivítání účastníků starostou okrsku br. Ludvíkem Zavřelem následovala minuta ticha, kterou si všichni připomenuli památku zasloužilých hasičů, kteří se tohoto setkání nedožili.

Dále proběhlo blahopřání k životním jubileím. Následovaly pozdravy hostů. Bratr Antonín Teplý – náměstek starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou informoval o aktuálním dění v Okresním sdružení hasičů i v samotném Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Vedoucí aktivu ZH Ladislav Fajmon hovořil o práci ZH v okrese i kraji. Setkání se účastnil bratr Jiří Klusák – člen výkonného výboru OSH Žďár nad Sázavou a garant okrsku a Petr Fousek – okrskový velitel. Na srazu se účastníci dozvěděli o práci hasičů v okrsku, úkolech, které hasiči čekají v letošním roce, jak v samotném okrsku, tak i v okrese.

Dříve narození hasiči se stále zajímají o dění v našem hnutí a někteří se stále aktivně podílejí na práci ve svých sborech. Br. Ladislav Fajmon poděkoval všem přítomných za aktivní spolupráci a popřál hodně zdraví do dalšího setkání. Poděkování směřovalo i k rodinám, zvláště manželkám, dlouholetých funkcionářů sborů za trpělivost a podporu pro práci jejich členů.

V diskuzi všichni hosté ocenili celoživotní práci dříve narozených dobrovolných hasičů. Po společném fotografování pokračovala přátelská beseda ještě dlouho po skončení oficiálního programu. Po skončení oficialit následovalo tradiční občerstvení.

Setkání se účastnil br. Bohumil Jobánek, člen odborné rady ZH okresu Žďár nad Sázavou. Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš reprezentovaly na této akci bratři Vladimír Veleba; Jan Janíček a Jaromír Poledňa. Příští setkání zasloužilích dobrovolní hasičů z okrsku Velká Bíteš proběhne při příležitosti 140. výročí založení SDH ve Velké Bíteši.


Titul „Zasloužilý hasič“ je výběrové vyznamenání členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, které se uděluje členům – hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“ při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.

Výrazem titulu, který se předává v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, je medaile a diplom. Okresní sdružení hasičů Žďár nad Sázavou má ve svých řadách 65 nositelů titulu Zasloužilý hasič, od roku 1984, kdy byl tento titul poprvé udělen. 30 nositelů tohoto titulu již zemřelo. Dále 80 hasičů má Řád svatého Floriána a 2 záslužný Řád českého hasičstva.

Nově funguje aktiv dlouholetých funkcionářů, který čítá 40 členů. V OSH je registrováno 2360 členů nad 60 let. Setkání funkcionářů pořádají okrsky Nové Město na Moravě, Svratka, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Velká Losenice.

David Dvořáček, DiS.

Sdílet