Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborné zamestnanie pre Dobrovoľné Hasičské Zbory

V sobotu dňa 22. 10. 2011 sa jednotka DHZ Častá zúčastnila na odbornom zamestnaní na hasičskej stanici v Senci. Na toto odborné zamestnanie boli prizvané všetky DHZ, z Pezinsko–Seneckého okresu. Zúčastnili sa tieto hasičské jednotky: DHZ Častá, DHZ Doľany, DHZ Senec, MHZ Modra a DHZ Zálesie.

Na začiatok si všetky jednotky vypočuli teoretické prednášky o právach a povinnostiach veliteľa zásahu, o prednostnom velení a ustanoveniach o náhrade škody, podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Ďalej nasledovala prednáška o doprave vody rôznymi spôsobmi a to napríklad doprava vody kyvadlovou dopravou, doprava vody do výšok, doprava vody paralelným zapojením čerpadiel a podobne.

Pred začiatkom praktického výcviku zúčastnené jednotky mohli vyskúšať hasenie pomocov prenosných hasiacích prístrojov na špeciálnom zariadení ktoré nám predstavila firma G4S Fire services.

Po všetkých prednáškach a ukažke sa zúčastnené jednotky presunuli na priestor za hasičskou stanicou kde si všetky jednotky vyskúšali dopravu vody do výšky svojou technikou.

Po ukončení všetkých činností a nastúpení hasičských jednotiek, riaditeľ OR HaZZ Pezinok, plk. Ing. Emil Moťovský zhodnotil priebeh odborného zamestnania a poprial šťastnú cestu a úspešný návrat na stanicu.

Pavol Polčic

Sdílet