Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Najčastejšou príčinou požiarov je stav vykurovacích telies

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila 424 požiarov, pri ktorých sa 6 osôb zranilo.

Ilustrační foto

Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav vykurovacích telies.

Majitelia alebo užívatelia rodinných domov si neuvedomujú že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú sami a zároveň sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

Čistenie komínov a kontrolu technického stavu je vhodné zveriť do rúk odborníkom. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.

V prípade, že občania kúria tuhým palivom dochádza k zaneseniu komína, čím prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí.

Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

V žiadnom prípade v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky. Dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte schválené spotrebiče, nikdy nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch.

kpt. Ing. Silvia Jančovičová
hovorkyňa Prezídia HaZZ

Sdílet