Pondělí 24. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči pana Wonga aneb podniková jednotka v libušské tržnici SAPA

Představujeme vám dobrovolnou hasičskou jednotku pražské vietnamské tržnice SAPA, která bohužel vešla ve známost kvůli několika velkým požárům, což byl také důvod pro posílení požární ochrany uvnitř rozsáhlého areálu, které vyústilo až po zřízení JSDHP Saparia, a.s.

Jednotka, spadající do kategorie SDH podniku, zahájila svojí činnost v únoru loňského roku. Důvodem jejího vzniku bylo právě několik nechvalně známých velkých požárů v tomto rozsáhlém, pro laika nepřehledném a i poněkud tajemném areálu, plném skladů, prodejních hal či kontejnerů, ostatně ne nadarmo se zdejší tržnici lidově říká ,,stát ve státě“.

Ve stručnosti tržnici SAPA představit jako areál, který se rozkládá na ploše zhruba 35 hektarů a pracuje v něm přibližně 7000 osob vietnamské komunity. Vznikl z komplexu objektů bývalé drůbežárny a masokombinátu sloučením obou areálů.

Nalezneme zde např. školu, školku, jazykové centrum, školu bojových umění, lékaře, redakce vietnamských časopisů, pobočky pojišťoven, pobočky přepravních společností, sázkové kanceláře, právníky, restaurace, bistra, stánky s občerstvením, zábavní podniky a samozřejmě také celou řadu velkoobchodů, velkoskladů či krámů se zbožím všeho druhu.

Jaká je organizační struktura?

JSDHP Saparia, a.s. má celkem 15 členů, z toho na placeném místě velitele jednotky a jeho zástupce jsou Češi, dalších 12 výjezduschopných členů tvoří občané tamní vietnamské komunity, kteří jsou v tržnici zaměstnaní coby pracovníci ostrahy areálu, třináctý člen, Čech, je taktéž zaměstnaný u ostrahy.

Výběr členů pro jednotku hasičů byl poměrně přísný, bylo dopředu jasné, že se budou rekrutovat právě z řad vietnamských zaměstnanců ostrahy areálu. Tím, že se jedná o Vietnamce, je usnadněna komunikace s prodejci v případě možného vzniklého problému, rovněž důležitým faktorem je i tzv. místní znalost areálu.

Poté, co bylo vybráno 13 nových členů, započal velitel jednotky, bývalý profesionální hasič od HZS hl. m. Prahy s jejich prvotním výcvikem, několik z nich bylo následně odesláno do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích za účelem školení a výcviku se získáním platné odbornosti na dané funkce.

Vybavení jednotky a počet členů

Jednotka SDHP Saparia a.s. má pro své hasiče vybavení v podobě třívrstvých zásahových obleků, zásahových přileb Gallet, zásahovou obuv, rukavice, prostě vše, co musejí mít pro výkon služby. Staničním oděvem je pracovní stejnokroj PS II. V rámci ochranných pomůcek mají dýchací přístroje Saturn v přetlakové verzi a brzy očekávají zcela nové přetlakové dýchací přístroje od renomovaného výrobce.

Zásahovým automobilem je částečně zrepasovaná cisterna CAS 32 na podvozku Tatra 815, která je neustále připojena na vzduchu, připravena tak okamžitě vyrazit k požáru. Osobní vybavení a zásahově oděvy se postupně pořizují pro všechny členy jednotky, kterých je nyní celkem 15, do budoucna je plánovaný početní stav cílen na 24 osob a od vedení tržnice má jednotka přislíbenou novou cisternu.

Jakým způsobem se jezdí na výjezd?

Jednotka má kvůli specifickému areálu a svému zřízení poněkud jiný systém výjezdu, než je tomu kdekoliv jinde. Na místní hasičské stanici, budově č. XB34, kde je k dispozici plně vybavená cisterna CAS 32 Tatra 815, slouží 24 hodin denně vždy jeden z členů, vlastnící pro řízení a ovládání vozu potřebné osvědčení. Zbytek hasičů na směnu ve stylu rotace HZS (3 směny), kterou tvoří vždy celkem 4 osoby, je ve službě u ostrahy, která se o případném požáru dozví jako první.

Ostraha, jejíž dva osobní vozy nepřetržitě pendlují areálem, tak strážné – hasiče dopraví na místo, za nimi dojíždí cisterna. Toto řešení je velmi efektivní, protože na strategických místech areálu jsou tzv. požární místa. Co to je? Jedná se o krytý plechový přístřešek, ve kterém je osazený zavodněný hydrant (na zimu samozřejmě nezavodněný), dále jsou zde dvě proudnice C a 8 kusů hadic C a také hasicí přístroje.

Hasiči tak můžou zahájit prvotní zásah ještě před příjezdem cisterny, jejíž manévrovací schopnosti jsou prostředím areálu tržnice a úzkých uliček s parkujícími automobily značně ztíženy. Hasičské vybavení, resp. oblečení vozí stále v zásahových automobilech ostrahy. Řidič cisterny má zásahové oblečení pochopitelně u sebe.

Co dělají, když nehoří?

Denním chlebem vietnamské jednotky hasičů je výcvik a školení, vše v rámci možností, hasiči cvičí požární útoky na sucho, na ,,ostro“, od cisterny, od hydrantu, v dýchacích přístrojích, bez nich atd. Strojníci trénují jízdy s tatrou, její ovládání, to musí zvládnout každý člen. V den naší návštěvy u jednotky probíhalo školení, jehož se zúčastnili všichni členové JSDHP, po jehož konci nám byl předveden požární útok od hydrantu.

Někdo byl již v civilu, další se připravovali na odjezd v rámci služby ostrahy, proto nebyl nikdo až na službukonajícího strojníka kompletně ustrojen. Pocit z našich vietnamských kolegů máme velmi dobrý, je na nich vidět, že mají velkou snahu se vše dobře naučit a zvládnout možné nástrahy při zásahu.

Závěrem ještě nutno dodat, že jednotka hasičů má v areálu na starosti mimo represivní činnost také požární prevenci, která je velmi důležitou součástí požární ochrany. Možným nebezpečím v SAPĚ nejsou jen stánky či skladové haly, ale i volně ložený použitý obalový materiál.

Od posledního velkého požáru, který zachvátil tržnici SAPA, o kterém vás server POŽÁRY.cz informoval online a od kterého uplynou za devět dní přesně 3 roky, zde byl učiněn na poli PO velký pokrok, jedním z kroků, posilujících bezpečnost, je postupná instalace EPS do hal, o tu se starají také hasiči z podnikové jednotky.

Zásah jednotky u požáru maringotek z letošního září: https://www.pozary.cz/…tek-v-praze/

Redakce serveru POŽÁRY.cz děkuje za umožnění pořízení reportáže a přeje všem členům JSDHP Saparia, a.s. do jejich nelehké činnosti mnoho zdaru a v případě zásahu vždy šťastný návrat na základnu.

Sdílet